Як відобразити у звіті з ЄСВ донараховані в січні 2019 р. суми індексації за попередні роки