Зміна первісної вартості товарів після їх продажу

Березень 15, 2017 0 By admin

Підприємство отримало товари від постачальника і використала їх у господарській діяльності. Після цього ціна на ці товари була збільшена. Розрахунки з постачальником провели за новою ціною. Як списати ці додаткові витрати?

Керуючись п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» до первісної вартості товарів включаються суми, сплачені їх постачальникові згідно з угодою (за виключенням ПДВ), тобто з фактичної суми остаточного розрахунку.

В даному випадку ми маємо ситуацію не з дооцінкою запасів, а саме з коригуванням їх вартості. Також слід зазначити, що такі коригування обов’язково повинні бути документально підтверджені відповідними документами (акт узгодження ціни, коригувальна накладна).

Враховуючи норми П(С)БО 9, якби ці дооцінені товари залишалися у покупця, їх первісну вартість потрібно було б відкоригувати (якщо такі товари обліковувалися за первісною, а не справедливою вартістю).  Але оскільки ці товари вже були списані, підприємству доведеться визнати датою коригування вартості інші витрати. До такого висновку автор доходить, аналізуючи норми п. 5 та 7 П(С)БО 16: оскільки у періоді зміни вартості товару не визнається дохід у зв’язку з його продажем, то повинні визнаватися витрати такого періоду.

Отже, на підставі бухгалтерської довідки покупець робить проведення Дт 949 Кт 631.  А також, якщо продавець та покупець є платниками ПДВ (на підставі розрахунку коригування відповідно до ст. 192 ПКУ) проводиться коригування ПДВ проведенням Дт 641/ПДВ Кт 631.