Жінка відпрацювала менше місяця: у якій сумі виплачувати їй компенсацію за невикористану відпустку на дітей

Жовтень 18, 2015 0 By admin

Жінка була прийнята на роботу 11 травня 2015 року, а 20 травня вона звільняється за власним бажанням. Тривалість щорічної відпустки для неї — 24 к.дн., а також додаткова відпустка як матері, котра виховує двох дітей віком до 15 років, — 10 к.дн. Яка кількість днів додаткової відпустки компенсується працівниці при звільненні? Чи має вона право на компенсацію щорічної основної відпустки?

ВІДПОВІДЬ: Ви маєте оплатити працівниці всі 10 к.дн. невикористаної додаткової відпустки, але за умови, якщо жінка в поточному році не скористалася правом на таку відпустку (не отримала грошової компенсації) за попереднім місцем роботи. Окрім того, підприємство зобов’язане виплатити компенсацію за невикористану щорічну основну відпустку пропорційно відпрацьованому часу.

Надання додаткової соціальної відпустки працівникам із дітьми передбачено ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. Право на таку відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів має зокрема мати, яка виховує двох дітей віком до 15 років. Тривалість такої відпустки встановлено на календарний рік, і вона не залежить від відпрацьованого часу.

До того ж, на відміну від щорічної відпустки, соціальна додаткова відпустка не підлягає поділу. Хіба якщо працівник має право на соціальну відпустку за двома підставами (тривалістю 17 календарних днів). Тоді він  може використати зазначену відпустку спершу за однією підставою (тривалістю 10 календарних днів), а через деякий час — за іншою (тривалістю 7 календарних днів). Такої ж позиції дотримується й Мінсоцполітики — див. лист від 05.07.2013 р.№ 290/13/116-13.

У разі звільнення працівникові має бути виплачена компенсація за всі 10 календарних днів невикористаної додаткової відпустки. Але не забувайте, що надання такої відпустки прив’язано до календарного року. Тому, якщо жінка звільнилася з попереднього місця роботи в поточному 2015 році й скористалася в цьому році правом на соціальну відпустку, або їй виплачена за цю відпустку грошова компенсація, на такому місці роботи грошова компенсація при звільненні вже не виплачуватиметься. Відповідно, на думку Мінсоцполітики, улаштувавшись на інше місце роботи, працівник має надати довідку з попереднього місця роботи про те, що він (не-)використав таку відпустку в поточному році та/або (не-)отримав за неї грошової компенсації (див. лист від 31.07.2014 р. № 292/13/133-14).

Отже, на новому місці роботи працівник не матиме права на отримання додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, якщо ця відпустка (грошова компенсація) уже надавалася протягом 2015 календарного року.

Тепер щодо компенсації за невикористану щорічну відпустку. Її виплачують незалежно від надання щорічної відпустки або її компенсації за попередніми місцями роботи. З’ясуймо на підставі наведених у запитанні даних, чи має право працівник на компенсацію невикористаної щорічної відпустки. Для цього слід визначити, на скільки днів щорічної відпустки претендує працівник. Кількість днів розраховуємо за такими показниками:

• кількість днів перебування працівника в трудових відносинах — 10 к.дн.;

• кількість днів відпустки на рік — 24 к.дн.;

• кількість календарних днів у розрахунковому періоді (період умовний — відповідає 12 місяцям, що передують місяцю звільнення — травень 2014 р. – квітень 2015 р.) : 365 к.дн.;

• кількість святкових і неробочих днів в умовному розрахунковому періоді: 10 к.дн.

Кількість днів відпустки, яку потрібно компенсувати:

24 к.дн. : (365 к.дн. – 10 к.дн.) × 10 к.дн. = 0,68, що при округленні становить 1 к.дн.

Тобто працівник має право на компенсацію 1 к.дн. щорічної відпустки.

Зверніть увагу!

За кожним видом відпусток, які підлягають компенсації в разі звільнення, розрахунок невикористаних днів проводиться окремо (див. лист Мінсоцполітики від 24.06.2011 р. № 208/13/116-11).

Розрахунок компенсації проводять відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Як установлено в абз. 2 п. 2 Порядку № 100, найманій особі, яка пропрацювала на підприємстві менше року, середню зарплату для розрахунку компенсації обчислюють виходячи із виплат за фактичний час роботи: із першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому виплачується компенсація. Але оскільки в нашому випадку працівник не відпрацював жодного повного місяця (із першого по перше число), розрахункового періоду в даному випадку фактично немає. Тому компенсацію обчислюють виходячи із посадового (місячного) окладу (тарифної ставки), установленого на момент її нарахування (абз. 3 п. 4 Порядку № 100).

Сергій ПАВЛЕНКО,

бухгалтер-експерт