Застосування розміру мінімальної зарплати (МЗП) [2013 рік]

Лютий 26, 2013 0 By admin
Показники
Як визначають
Розмір
Оплата праці
У розмірі не нижче
встановленої мінімальної заробітної плати за просту некваліфіковану працю
Підстава
·
з 1 січня по 30 листопада — 1147 грн;
·
у грудні — 1218 грн
Ставка податку на доходи
Якщо база оподаткування
доходів, визначених з урахуванням п. 164.6 ПКУ, у
календарному місяці не перевищує десятикратний розмір МЗП на 1 січня звітного
податкового року, застосовують ставку 15%, до суми перевищення — 17%
Підстава
Ставка ПДФО:
·
до 11470 грн — 15%;
·
від 11470 грн — 17%
Мінімальний розмір ЄСВ для підприємців
Для самозайнятих осіб,
підприємців і членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними
підприємницької діяльності, сума ЄСВ не може бути меншою за розмір
мінімального страхового внеску за кожну особу. Мінімальний розмір ЄСВ визначають як добуток МЗП на розмір
внеску, установленого законом
Підстава
Конкретні розміри
наведені в довіднику«Розмір ставки ЄСВ для
фізичних осіб — підприємців
»
Розмір добових для податкових витрат
До складу податкових
витрат можна віднести добові:
·
у межах території України в сумі, що не перевищує 0,2 МЗП на 1
січня податкового (звітного) року з розрахунку за кожен календарний день
відрядження;
·
за межами України — 0,75 МЗП на 1 січня податкового (звітного)
року із розрахунку за кожен календарний день відрядження.
Підстава
·
у межах України — 229,40 грн;

·
за кордоном — 860,25 грн
Неоподатковуваний розмір подарунків
До загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу платника податку не включають вартість
дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань), якщо їхня
вартість не перевищує 50% МЗП (у розрахунку на 1 місяць), установленої на 1
січня звітного податкового року. Ця норма не поширюється на грошові виплати в
будь-якій сумі
Підстава
до 573,50 грн
Мінімальний розмір декретних
У випадку коли
застрахована особа працювала менше ніж календарний місяць і сплачувала
страхові внески (або за неї сплачували) менше ніж календарний місяць, середню
зарплату для розрахунку допомоги по вагітності та пологах беруть не нижче за
розмір МЗП, установлений законом у місяці настання страхового випадку
Підстава
Не менше:
·
з 1 січня по 30 листопада — 1147 грн;
·
у грудні — 1218 грн
Нульова ставка з податку на прибуток
Нульову ставку можуть
застосовувати платники податку на прибуток, у яких виконуються всі вимоги,
визначені п. 154.6 ПКУ. Серед таких
умов, зокрема, розмір нарахованої за кожен місяць звітного періоду зарплати
(доходу) працівників має становити не менше ніж 2 МЗП
Підстава
Зарплатний критерій
становить не менше:
·
з 1 січня по 30 листопада — 2294 грн;
·
у грудні — 2436 грн
Податок на нерухоме майно
Ставки податку
встановлюють за 1 кв.м житлової площі об’єкта житлової нерухомості. Для
квартир, житлова площа яких не більше ніж 240 кв.м, і будинків — 500 кв.м —
установлюють ставку податку не більше 1% МЗП на 1 січня звітного (податкового)
року. Якщо житлова площа квартир і будинків більше за зазначену площу, то
ставку встановлюють на рівні 2,7% МЗП на 1 січня звітного (податкового) року
Підстава
Для квартир, житлова
площа яких не більше ніж 240 кв.м, і будинків — 500 кв.м — установлюють не
більше 11,47 грн за 1 кв.м. Якщо житлова площа квартир і будинків більше за
зазначену площу, то ставку встановлюють на рівні 30,97 грн за 1 кв.м
Ставка єдиного податку для платників 1 та 2 групи
Фіксовані ставки
єдиного податку для фізосіб-підприємців установлюють сільські, селищні та
міські ради з розрахунку на календарний місяць залежно від виду
госпдіяльності в межах для:
·
1 групи — від 1% до 10% розміру МЗП на 1 січня податкового
(звітного) року;
·
2 групи — від 2% до 20% розміру МЗП на 1 січня податкового
(звітного) року.
Підстава

 

·
1 група — від 11,47 грн до 114,70 грн;

·
2 група — від 22,94 грн до 229,40 грн
Збір за провадження торговельної та іншої діяльності
Ставки збору за
провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг
установлюють органи місцевого самоврядування з розрахунку на календарний
місяць у відповідному розмірі від розміру МЗП, установленого на 1 січня року
Підстава
У відповідному розмірі від МЗП
Збір за паркування
Ставки збору за місця
для паркування транспортних засобів установлюють за кожний день провадження
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1
кв.м площі земділянки, відведеної для організації та провадження такої
діяльності, — у розмірі від 0,03% до 0,15%, установленої законом МЗП на 1
січня податкового (звітного) року
Підстава
від 0,34 грн до 1,72 грн за кв.м
Розмір плати за видачу ліцензії
Плата за отримання
ліцензії на провадження видів господарської діяльності, перелічених у ст. 9 Закону про ліцензування,
дорівнює 1 МЗП, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про
видачу ліцензії. Виключення плата, розмір
якої встановлено законами
Підстава
·
з 1 січня по 30 листопада — 1147 грн;
·
у грудні — 1218 грн
Розмір статутного капіталу
Мінімальний розмір
статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 МЗП виходячи із її
розміру, що діє на момент його створення (реєстрації)
Підстава
У разі створення у
періоді (не менше):
·
з 1 січня по 30 листопада —1433750 грн;
·
з 1 по 31 грудня — 1522500 грн
Розмір с удового збору
Судовий збір сплачують
залежно від розміру МЗП на 1 січня календарного року, у якому відповідна
заява або скарга подається до суду, — у відсотках до ціни позову та у
фіксованому розмірі
Підстава
Розміри ставки судового
збору наведені в ч. 2 ст. 4 Закону № 3674
Порушення справи про банкрутство
Справа про банкрутство
порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів)
до боржника сукупно становлять не менше 300 розмірів МЗП, які не були
задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх
погашення строку, якщо інше не передбачено законом
Підстава
Не менше:
·
з 1 січня по 30 листопада — 344100 грн;
·
у грудні — 365400 грн
Розмір оплати вільних від роботи днів при навчанні
У розмірі 50 %
середньої заробітної плати, але не нижче МЗП
Підстава
Не нижче ніж:
·
з 1 січня по 30 листопада — 1147 грн;
·
у грудні — 1218 грн
Безнадійна заборгованість, яку можна включити до витрат
Якщо кредитор не може
звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у зв’язку з
тим, що його безспірні вимоги до боржника сукупно становлять суму менше 300
розмірів МЗП, він може включити цю суму до складу витрат
Підстава
До:
·
з 1 січня по 30 листопада — 344100 грн;
·
у грудні — 365400 грн
Компенсація за порушення авторського права і (або) суміжних прав
Суд має право
постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації в розмірі від 10 до
50000 МЗП замість відшкодування збитків або стягнення доходу
Підстава
·
від 11470 до 57350000 грн з 1 січня по 30 листопада;
·
від 12180 до 60900000 грн у грудні
Інформування відповідних держорганів про операції щодо
здійснення грошових вкладів і переказів у розмірах, що перевищують
установлені суми
Банки, а також
кредитні, митні, фінансові та інші установи, підприємства, організації
(незалежно від форм власності) зобов’язані повідомити відповідні
правоохоронні органи, які мають право здійснювати оперативно-розшукову
діяльність, про громадян, одноразові грошові вклади й перекази яких
перевищують 1000 МЗП
Підстава
·
з 1 січня по 30 листопада — 1147000 грн;
·
у грудні — 1218000 грн
НБУ задля реалізації
держполітики у сфері боротьби з організованою злочинністю зобов’язаний
попередньо інформувати спеціальні підрозділи з боротьби з організованою
злочинністю про великомасштабні операції фізосіб (у розмірі понад 100 МЗП),
або юросіб (у розмірі понад 5000 МЗП), здійснені одноразово або протягом 30
діб
Підстава
Для фізосіб:
·
з 1 січня по 30 листопада — 114700 грн;
·
у грудні — 121800 грн
Для юросіб:
·
з 1 січня по 30 листопада — 5735000 грн;
·
у грудні — 6090000 грн
Декларація про майновий стан і доходи
Платники ПДФО зобов’язані подавати податкову
декларацію за результатами податкового (звітного) року, якщо протягом такого
року оподатковувані доходи у формі зарплати, інших заохочувальних і
компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими
агентами перевищує 120 розмірів МЗП, установленої законом на 1 січня звітного
податкового року
Підстава
Більше 137640 грн
Розрахунок збору за спеціальне використання
лісових ресурсів
Лісокористувачі (крім
фізосіб, а також підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума збору в
лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50% МЗП, установленої законом на
1 січня року, у якому сплачується збір, не складають розрахунок збору
Підстава
Не перевищує 573,50 грн
Відшкодування втраченого заробітку внаслідок ушкодження здоров’я
непрацюючої фізособи
У разі каліцтва або
іншого ушкодження здоров’я фізичної особи, яка в момент завдання шкоди не
працювала, розмір відшкодування визначається виходячи з розміру МЗП
Підстава
Відшкодовується
виходячи з розміру МЗП
Пенсія по інвалідності особам, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та в евакуації населення на
добровільній безплатній основі та під час проходження строкової служби і
стали внаслідок цього інвалідами
Обчислюється відповідно
до Закону № 796 або за бажанням зазначених осіб у
п’ятикратному розміру МЗП, що був установлений на час їхнього перебування в
зоні відчуження
Підстава
5 МЗП (розмір МЗП,
установлений на час перебування в зоні відчуження)