Зарплата для дружини

Січень 25, 2013 0 By admin

ЗАРПЛАТА ДЛЯ ДРУЖИНИ

Працівник перебуває на лікарняному. Чи можна видати зарплату дружині? Які документи для цього потрібні?

Пункт 3.6 Положення №6371 свідчить, що готівку з каси касир видає тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Проте є й виняток: дозволяється видача коштів іншій особі на підставі довіреності, у тому числі при видачі зарплати особи, що не має змоги у зв’язку з хворобою або з інших поважних причин отримати кошти власноручно.

1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. №637.

Пункт 3.6 Положення №637 наводить вимоги до видачі готівки з каси за довіреністю. Зокрема, така довіреність має бути оформлена у встановленому порядку згідно із законодавством України.
Основні вимоги до змісту та форми довіреності викладено у статтях 244 — 250 ЦКУ.
Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами (ст. 244 ЦКУ). Довіреність має містити такі реквізити:
1) напис «довіреність»;
2) дату її видачі;
3) прізвище, ім’я та по батькові довірителя та повіреного (представника), паспортні дані сторін;
4) дії, які повірений уповноважений вчиняти (наприклад: отримати належну довірителю заробітну плату від такої-то організації, що нарахована за такий-то період);
5) строк дії (якщо його не прописати, довіреність вважається безстроковою та чинна до припинення дії);
6) підпис довірителя;
7) посвідчувальний напис.
Зверніть увагу — довіреність потрібно посвідчити. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання (ст. 245 ЦКУ). Така довіреність не потребує нотаріального посвідчення. Підпис посадової особи засвідчується печаткою.
Звертаємо увагу: кошти за довіреністю може отримати будь-хто (товариш, родич), на кого її оформлено.
При отриманні довіреності бухгалтер у тексті видаткового ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю». Готівка за довіреністю видається відповідно до вимог п. 3.5 Положення №637, зокрема за наявності паспорта особи, що одержує кошти.
Довіреність на отримання зарплати доцільно оформляти як разову (див. зразок), адже вона залишається у касира і додається до платіжної відомості чи ВКО (п. 3.6 Положення №637). Видавати її можна щоразу, як виникатиме така необхідність.

Зразок
Разова довіреність на одержання зарплати
Мар’яна КОНДЗЕЛКА, «Дебет-Кредит»