Редакція: 10.07.2014 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 16, ст. 262) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно абзацами п’ятим – одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України                                                                                                                                                    П. Порошенко
м. Київ
19 червня 2014 року
№ 1538-VІІ