Які наслідки провадження діяльності єдинником групи 3, КВЕД якої не зазначений у свідоцтві

Грудень 8, 2014 0 By admin

Фізособа — єдинник із групи 3 надав послуги, які не відповідають тим КВЕДам, що зазначені в його свідоцтві платника єдиного податку. Які можуть бути наслідки від здійснення такої операції та що потрібно зробити, аби й надалі єдинник зміг надавати послуги, КВЕДи яких не вказані у свідоцтві?

ВІДПОВІДЬ: Податковим кодексом України (далі — ПКУ) не передбачено необхідності зазначати у свідоцтві платника єдиного податку групи 3 відомості про обрані ним КВЕДи. У свідоцтві КВЕДи вказують лише для платників єдиного податку груп 1 та 2 (п. 5 п. 299.11 ПКУ). Така норма діє з 01.07.2012 р1. До внесення в ПКУ змін обрані види діяльності зазначалися у свідоцтві всіх груп фізосіб-єдинників.

Саме тому в разі отримання свідоцтва платника єдиного податку групи 3 до 01.07.2012 р. у ньому мають зазначатися КВЕДи госпдіяльності єдинника. Щоправда, і після такої дати деякі податкові інспекції й надалі вказують КВЕДи, хоча необхідності в цьому, відповідно до ПКУ, уже немає.

Тепер стосовно можливих наслідків. Для фіз­осіб — платників єдиного податку в р. XIV ПКУпередбачено два способи покарання за вчинення заборонених дій — застосування підвищеної ставки єдиного податку 15% та/або анулювання свідоцтва платника єдиного податку (перехід на сплату інших податків і зборів). Чи можна їх застосувати в такому випадку?

Щодо підвищеної ставки єдиного податку в розмірі 15%, то вона застосовується зокрема до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку лише груп 1 та 2 (пп. 2 п. 293.4 ПКУ). Це й не дивно, адже, як ми вже зазначили, саме у свідоцтвах єдинників груп 1 та 2 указуються КВЕДи згідно з п. 5 п. 299.11 ПКУ. Тож для єдинника групи 3 ставка 15% у цьому випадку не загрожує. Крім цього, за провадження діяльності, КВЕД якої відсутній у свідоцтві платника єдиного податку групи 3, немає й серед підстав для йогоанулювання (п. 299.15 ПКУ).

Тож, як бачимо, можливості покарати фізособу — єдинника групи 3 за провадження госпдіяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у ПКУ прямо не передбачено. Однак негативні наслідки все ж можуть бути. І вони залежать від того, чи зареєстровані такі КВЕДи, за якими єдинник надав послуги, у держреєстратора. З огляду на це, убачаємо два варіанти розвитку подій.

  1. В облікових даних платника єдиного податку містяться заборонені для спрощеної системи КВЕДи. Інакше кажучи, це випадок, коли єдинник у межах госпдіяльності надав послуги по КВЕДах, які зареєстровані2в держреєстратора, але не зазначені в заяві про обрання спрощеної системи оподаткування. Тоді такий єдинник групи 3 злітає зі спрощеної системи оподаткування у зв’язку з провадженням забороненої для єдинників діяльності, що зазначена в пп. 291.5.1 ПКУ. За таких умов свідоцтво платника податку підлягає анулюванню (пп. 4 п. 299.15ПКУ). До того ж, фіз­особа-єдинник має заплатити 15% від розміру «забороненого» доходу для спрощенця (абз. 4 п. 293.74 ПКУ).
  2. В облікових даних платника єдиного податку не зареєстровані КВЕДи, за якими надано послуги.Водночас отриманийдохід фактично не можна вважати підприємницьким. Відтак його слід оподатковувати за правилами, установленими ПКУ, для звичайних фізосіб громадян України (п. 177.6 ПКУ). Такої ж думки дотримуються й податківці: «фізична особа — підприємець — платник єдиного податку не має права здійснювати в ме­жах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних» (підкатегорія 107.01 ЄБПЗ3).

Тож якщо підприємець групи 3 єдиного податку все-таки вирішив надати послуги, за якими не відкрито КВЕД, тобто не ведеться підприємницька діяльність, то він їх може надати як звичайна фіз­особа-громадянин, а не як фізособа-єдинник. За таких обставин слід потурбуватися про правильне оформлення цивільно-правових відносин.

Однак оподаткувати такі доходи як доходи фіз­особи-громадянина (за ставкою 15%(17%) ПДФО) можна, якщо надані послуги мають несистематичний характер.

Нагадаємо!

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що провадиться суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України).

Тому тільки-но «непідприємницькі» доходи стануть систематичними, тобто отриманими не менше ніж тричі протягом одного календарного року4, потрібно вносити зміни до облікових даних підприємця — додати відповідні КВЕДи.

До того ж слід пам’ятати: для того щоб залишитися на спрощеній системі оподаткування й надавати послуги по доданому КВЕДу, такі послуги не мають бути серед заборонених видів діяльності для єдинників, зазначених у пп. 291.5.1 ПКУ.

Нагадаємо!

Податкову про додатково зареєстрований КВЕД єдиннику групи 3 повідомляти не потрібно. Адже це робить сам держреєстратор: «передає органам доходів і зборів повідомлення та відомості з реєстраційних карток» (абз. 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV). Та й в абз. 2 п. 8 Порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженого наказом Мінфіну від20.12.2011 р. № 1675, зазначено, що в разі зміни видів господарської діяльності заяву про обрання спрощеної системи оподаткування слід подавати платникам єдиного податку лише груп 1 і 2.

Висновок

Як бачимо, до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві єдинника групи 3, застосовується звичайна ставка в розмірі 3% або 5% (залежно від того, яка ставка зазначена у свідоцтві платника єдиного податку).

Проте значно важливіше, чи зареєстровані такі види діяльності в держреєстратора. Якщо ні — доходи, отримані від такої діяльності, вважаються доходами звичайної фізособи та підлягають обкладенню ПДФО. Якщо ж зареєстровані — проблем бути не повинно, за винятком випадку, коли це заборонені види діяльності для єдинника. За провадження таких видів діяльності платнику єдиного податку загрожує анулювання його свідоцтва.

Катерина ЧЕРНОВСЬКА,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Див. абз. 6 п. 91 р. І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

2 Фізособа зазначає обрані нею КВЕДи під час реєстрації фізособи-підприємця в реєстраційній картці за формою 10, затвердженій наказом Мін’юсту від 14.10.2011 р. № 3178/5.

3 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів України —www.minrd.gov.ua.

4 Детальніше див. постанову Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. № 3 (далі — Постанова № 3). Хоча в Постанові № 3 ідеться про систематичність діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншого тлумачення «систематичності» у нормативно-правових документах немає. Тому на практиці керуються Постановою № 3.