Як здійснюється заповнення Табеля обліку робочого часу педагогів та обчислюються для них лікарняні

Як здійснюється заповнення Табеля обліку робочого часу педагогів та обчислюються для них лікарняні

Грудень 8, 2014 0 By admin

календарВиконавча дирекція ФСС із ТВП у листі від 11.06.2014 р. № 5-44/Б-944з-181 висловила свою позицію щодо правильності відображення у табелі обліку робочого часу (далі — Табель) робочих днів для педагогічних працівників і визначення розміру виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

У Табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, а також відхилення від нормальних умов роботи.

Для відображення використаного робочого часу за кожний день у Табелі відведено два рядки:

  • один — для проставляння умовних позначень видів затрат робочого часу, у тому числі години роботи, передбачені колдоговором, тобто 7 годин, відповідно до п.  64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102 ;
  • -другий — для запису кількості годин, тобто педагогічного навантаження.

Водночас, як написано в листі від 30.06.2011 р. № 212/13/116-11 Мінсоцполітики, оскільки оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження, то в Табелі повинні проставлятися години педагогічної роботи згідно з розкладом занять.

Окрім цього, зважаючи на специфіку робочого часу педагогічних працівників, Табель може бути доповнено, наприклад, графами, що передбачають відображення періоду роботи із заміни тимчасово відсутніх учителів.

Тобто у Табелі проставляються лише реально проведені уроки, записані до класного журналу та Журналу заміни пропущених уроків.

Обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється виходячи із середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.

Для педагогічного працівника робочими днями, згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі дні згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи, у які має нараховуватися заробітна плата відповідно доТабеля обліку робочого часу, пропущені з причини непрацездатність.