Як заповнити розрахунок коригування на зменшення компенсаційних податкових зобов’язань

Лютий 3, 2017 0 By admin

Складаючи розрахунок коригування до зведеної податкової накладної на компенсаційні податкові зобов’язання (згідно з п. 198.5 ПКУ), платник податку має зазначати:

  • у графі «Отримувач (покупець)» — власне найменування (П.І.Б.);
  • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — умовний ІПН, який був указаний у податковій накладній, що коригується («400000000000» або «600000000000»);
  • у графі 2 «причина коригування» розділу Б — використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) по операціях, на які нараховані зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ;
  • у графі 3 «номенклатура товарів/послуг постачальника» розділу Б — дату складання та порядковий номер податкової накладної, складеної на такого платника податку в разі постачання йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначив податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Кількісні та вартісні показники, щодо яких відбувається коригування, заповнюються зі знаком «-». Інші графи заповнюються без особливостей.

Показники такого розрахунку коригування відображаються в рядку 7 податкової декларації з ПДВ і включаються до розрахунку загальної суми податкових зобов’язань за відповідний звітний податковий період.

Див. роз’яснення ДФСУ в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР».