Як в обліку відобразити нарахування роздрібного акцизного податку

Червень 1, 2015 0 By admin

Підприємство роздрібної торгівлі — платник ПДВ і податку на прибуток торгує підакцизними товарами. Підкажіть, будь ласка, як в обліку відобразити весь цикл операцій із підакцизними товарами — від їх придбання до реалізації та нарахування акцизного податку?

ВІДПОВІДЬ: Насамперед звернімося до п. 6.1 П(С)БО 15«Дохід». У ньому чітко прописано, що сума ПДВ і акцизів, що підлягають перерахуванню до бюджету, не включається до складу доходу. Окрім того, за п. 3НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», доходизбільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Оскільки акцизний податок повинен бути перерахований до бюджету, говорити про збільшення економічних вигід, а отже, і про визнання доходу не доводиться. Тому в бухгалтерському обліку сперше в доходах визнається вся виручка, потім із неї віднімають нарахований ПДВ та акцизний податок.

Певна річ, сума нарахованого роздрібним продавцем акцизного податку, як і ПДВ, не потрапляє й у витрати, що випливає із визначення, наведеного в п. 6 П(С)БО 16 «Витрати»: витратами звітного періоду визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань. Це призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Акцизний податок — непрямий і фактично оплачується покупцями, тому де факто не відбувається ані зменшення активів підприємства, ані збільшення зобов’язань. До того ж витрати визнаються витратами періоду одночасно із визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені (п. 7 П(С)БО 16). Доходу у нас немає, відповідно, немає й витрат.

Стосовно податкового обліку нагадаємо, що із 2015 року податок на прибуток обчислюють виходячи із бухгалтерського фінрезультату, скоригованого на різниці, обумовлені в ПКУ.

Далі — приклад.

Приклад

Торговельне підприємство за безготівковим розрахунком придбаває в оптового торговця підакцизні товари (тютюнові вироби) на загальну суму 1200 грн, у т.ч. ПДВ. Підприємство веде облік товарів за цінами продажу, середній відсоток націнки — 50% (умовно). Далі в таблиці наведемо облік операцій із придбання та реалізації товару, нарахування податків.

Таблиця

Облік придбання та продажу підакцизних товарів у роздробі

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Дт
Кт
1
Оплачено тютюнові вироби постачальнику
371
311
1200,00
2
Нараховано податковий кредит із ПДВ
641/ПДВ
644
200,00
3
Оприбутковано товар
281
631
1000,00
4
Списано податковий кредит із ПДВ
644
631
200,00
5
Закрито розрахунки із постачальником
631
371
1200,00
6
Передано товари в реалізацію
282
281
1000,00
7
Нараховано торгову націнку
282
285
500,00
8
Реалізовано товар у роздріб
301
702
1500,00
9
Нараховано зобов’язання з акцизного податку:
1500 : 105% × 5%
702
641/АП
71,43
10
Відображено податкові зобов’язання із ПДВ:
(1500 – 71,43) : 120% × 20%
702
641/ПДВ
238,10
11
Списано собівартість реалізованих товарів
902
282
1000,00
12
Списано торгову націнку (методом «червоного сторно»)
282
285
500,00

Наостанок — про облік роздрібного акцизного податку в покупців підакцизних товарів. Оскільки цей непрямий податок суб’єкта господарювання не відшкодовується, його включають у первісну вартість запасів (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»), а в разі їх реалізації — списують на витрати.

Ігор БЄЛОВ,

бухгалтер-експерт газети
«Інтерактивна бухгалтерія»