Як ураховувати 14 жовтня — День захисника України — при зарплатних розрахунках

Жовтень 12, 2015 0 By admin

Із 2015 року в календарі святкових дат поповнення — новий святковий неробочий день — День захисника України, який щорічно відзначатиметься 14 жовтня.

Відповідні зміни були внесені до ст. 73 КЗпП Законом України від 05.03.2015 р. № 238-VIII.

Тож маємо вже 11 святкових днів у календарному році.

Окрім додаткового часу для відпочинку працівникам, такий святковий день може додати клопоту кадровикам і бухгалтерам.

З’ясуємо, на які розрахунки та яким чином упливає новий святковий день 14 жовтня?

Норми робочого часу в жовтні 2015 року

У зв’язку із додатковим святковим днем 14 жовтня Мінсоцполітики в листі від 18.09.2015 р.№ 560/13/133-15 навело оновлені норми робочого часу в жовтні й на весь 2015 рік. Уточнені показники норм робочого часу — у матеріалі «Мінсоцполітики уточнило показники норм тривалості робочого дня на 2015 рік».

Потрібно враховувати, що у зв’язку із додатковим святковим днем зменшилися кількість робочих днів і годин у місяці, що безпосередньо впливає на розрахунок суми зарплати, якщо місяць відпрацьовано не повністю. Адже тепер у жовтні 2015 року 21 робочий день.

Приміром, працівник відпрацював лише 10 робочих днів із 21 робочого дня в жовтні 2015 року. За умови, що посадовий оклад працівника 1500 грн, у жовтні він отримає: 1500 грн : 21 р.дн. × 10 р.дн. = 714,30 грн.

До того ж при підсумованому обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем із розрахунку 6-денного робочого тижня, 7-годинного робочого дня (або відповідного скороченого робочого дня) із урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів — до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів на 1 годину (п. 12 Методичних рекомендацій про застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138). А це безпосередньо впливатиме на обрахунок кількості годин, які буде відпрацьовано за обліковий період понаднормово.

Скорочення робочого часу напередодні святкового дня

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні. Виняток становлять працівники, для яких законодавчо встановлена скорочена тривалість робочого часу (ст. 53 КЗпП).

Тож 13 жовтня 2015 року тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Розрахунок відпускних і невикористаних днів відпустки

Святкові й неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток і додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I, не враховуються (ст. 5 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р.№ 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки).

Тобто, визначаючи кількість днів щорічної відпустки, які зараховуються до стажу роботи для обчислення тривалості щорічної відпустки, ураховуємо календарні дні за вирахуванням святкових і неробочих. Водночас відлік робочого року розпочинають із дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки).

Тож якщо працівник звільняється й необхідно визначити кількість днів щорічної основної відпустки, за які йому необхідно виплатити грошову компенсацію, тоді розраховуємо їх пропорційно до фактично відпрацьованого часу в робочому році.

Таким чином, у робочому році, який уключає 14 жовтня, кількість календарних днів за вирахуванням святкових становитиме:

366 (365) к.дн. – 11 к.дн. = 355 (354) к.дн. (залежно від того, чи припадає на робочий рік 29 лютого високосного року).

Відобразимо, як це вплине на розрахунок кількості невикористаних днів щорічної відпустки, за які необхідно провести розрахунок грошової компенсації, та суму такої компенсації.

Приклад 1

Працівник прийнятий на роботу 22.12.2014 р. Упродовж робочого року щорічної основної відпустки не брав. 16.10.2015 працівник звільняється з роботи (16.10.2015 р. — останній день роботи).

У такому випадку стаж роботи для надання щорічної основної відпустки повної тривалості становить 354 к.дн.

За відпрацьований період із 22.12.2014 р. по 16.10.2015 р. стаж роботи становить:

10 к.дн. + 29 к.дн. + 28 к.дн. + 30 к.дн. + 29 к.дн. + 27 к.дн. + 29 к.дн. + 31 к.дн. + 30 к.дн. + 30 к.дн. + 15 к.дн. = 288 к.дн.

Кількість невикористаних днів щорічної відпустки рахуємо пропорційно відпрацьованому часу:

24 к.дн : 354 к.дн. × 288 к.дн. = 19,5, із округленням 20 к.дн.

При цьому святкові дні, які припадають на щорічну відпустку, не оплачуються. Однак разом із тим святкові дні не враховують й у тривалість щорічної відпустки (ст. 781 КЗпП).

Тож, приміром, якщо працівник брав би 14 к.дн. щорічної основної відпустки із 12.10.2015 р., тоді фактично він виходитиме із такої відпустки не 26.10.2015 р., а  27.10.2015 р.

Також ураховуємо, що середньоденний заробіток для оплати часу відпусток (компенсації за невикористані відпустки) розраховують шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду, за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством (абз. 1 п. 7 Порядку № 100).

Приклад 2

Працівник відпрацював свій робочий рік повністю. Із 02.11.2015 р. бере 24 к.дн. щорічної основної відпустки. У розрахунковому періоді (листопад 2014 року – жовтень 2015 року) працівнику нараховували лише посадовий оклад 1500 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді, які беруть участь у розрахунку відпускних (за винятком святкових і неробочих днів):

365 к.дн. – 11 к.дн. = 354 к.дн.

Сумарний заробіток за розрахунковий період становитиме:

1500 грн × 12 міс. = 18000 грн.

Середньоденний заробіток дорівнюватиме:

18000 грн : 354 к.дн. = 50,85 грн.

Сума відпускних за 24 календарних дні щорічної відпустки становитиме:

50,85 грн. × 24 к.дн. = 1220,40 грн.

Лікарняні й декретні

Для обчислення лікарняних і декретних середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин (п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266).

Сума страхових виплат застрахованій особі й оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється як добуток суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної зарплати залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті (п. 2 Порядку № 1266).

Тож, як бачимо, жодних винятків для святкових і неробочих днів немає. Вони включаються до розрахунків.

Оплата праці у святкові дні

Починаючи з 2015 року на 14 жовтня поширюватимуться умови оплати праці як для святкових і неробочих днів у подвійному розмірі за правилами, установленими у ст. 107 КЗпП.