Як штрафують податкових агентів за порушення з ПДФО

Грудень 14, 2014 1 By admin

Податок на доходи фізосіб — податковим агентам доводиться сплачувати чи не найчастіше. Тож не дивно, що виникає чимало запитань та помилок, пов’язаних із перерахуванням цього податку. Розглянемо найпоширеніші види порушень у частині нарахування, утримання, сплати та звітування з ПДФО, та проаналізуємо, які штрафні санкції загрожують за такі порушення

Для того щоб чітко розуміти, за що податкового агента можуть оштрафувати, варто так само чітко розділяти обов’язки, які на нього покладено пп. 14.1.180 ПКУ (див. рис. 1).425ua_1

Рис 1. Обов’язки осіб, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів

Оскільки всі згадані вище обов’язки пов’язані між собою, може виникати зв’язок і між самими помилками. Тож розглянемо різні варіанти та проаналізуємо, які за це застосовують санкції.

Насамперед зазначимо: коли помилки виправляються до настання граничного терміну подання ф. № 1ДФ або сплати податку, штрафи не застосовують та пеню не нараховують.

Відповідальність за порушення, пов’язані із поданням та заповненням ф. № 1ДФ425ua_2

За правилами, передбаченими п. 119.2 ПКУ, за неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або з помилками ф. № 1ДФ, якщо такі недостовірні відомості чи помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, загрожують штрафом:

  • у розмірі 510 гривень — якщо порушення відбулося вперше протягом року;
  • у розмірі 1020 гривень — якщо до платника податку протягом року вже було застосовано штраф за таке порушення.

Помилка в звіті не призвела до заниження/завищення податкового зобов’язання. Йдеться про неправильно зазначений ідентифікаційний номер платника податку, помилку в назві підприємства, податковому номері, кількості осіб, що працюють у штаті тощо. Тобто ті неточності, які не стосуються сум нарахованого доходу та утриманого (сплаченого) податку.

Виправляють такі помилки, керуючись п. 4.3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міндоходів від 21.01.2014 р. № 49 (далі — Порядок № 49) шляхом подання уточнюючої ф. № 1ДФ. А от які штрафи застосовуються за такі порушення, розглянемо в таблиці 1 далі.

Таблиця 1

Штрафи за помилки у ф. № 1ДФ, які не призвели до зменшення/збільшення податкового зобов’язання з ПДФО


з/п
Вид
порушення
Відповідальність, якщо помилка виправляється:
Підстава
самостійно податковим агентом
за результатами податкової перевірки
1
Помилка в реєстраційному номері облікової картки
платника податку (ідентифікаційному номері)*
штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн
п. 119.2ПКУ
2
Помилка у реквізитах підприємства*
3
У ф. № 1ДФ не
відобразили неоподатковуваного доходу
4
Помилка у сумі доходу, який не підлягає оподаткуванню
ПДФО
штраф не застосовують
абз. 1 п. 119.2ПКУ
5
Помилково вказано неправильну ознаку доходу (сума
доходу й утриманого податку зазначена правильно)**
абз. 1 п. 119.2ПКУ
6
Помилка в кількості працівників, що працюють у штаті,
або за цивільно-правовими договорами
абз. 1 п. 119.2ПКУ

* Таку ж позицію висловило й Міндоходів у підкатегорії 103.26 «ЗІР».

** За неофіційною інформацією міндоходівців, штраф за неправильну ознаку доходу у ф. № 1ДФне застосовують, однак офіційної позиції Міндоходів стосовно цього немає.

Помилка у звіті призвела до заниження/завищення податкового зобов’язання. Виходимо з того, що податок було нараховано, утримано та сплачено правильно, лише до ф. № 1ДФ потрапили помилкові дані. Це могло статися, якщо податковий агент, наприклад, забув зазначити оподатковуваний дохід у ф. № 1ДФ або вказав неправильну суму нарахованого (виплаченого) доходу, утриманого ПДФО. Які за це загрожують штрафи — покажемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Штрафи за помилки у ф. № 1ДФ, які призвели до зменшення/збільшення податкового зобов’язання з ПДФО


з/п
Вид
порушення
Відповідальність, якщо помилка виправляється:
Підстава
самостійно податковим агентом
за результатами податкової перевірки
1
Помилково не
включено відомості про виплачений та утриманий оподатковуваний дохід до ф. № 1ДФ
штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн
п. 119.2 ПКУ
2
У ф. № 1ДФ відобразили
неправильні відомості про суму нарахованого (виплаченого доходу) та суму
утриманого ПДФО
штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн
п. 119.2 ПКУ

Форму № 1ДФ не подали або подали несвоєчасно. Нагадаємо, що податкові агенти згідно з пп. «б» п. 176.2 ПКУ зобов’язані протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подавати до конт­ролюючого органу за місцем свого розташування ф. № 1ДФ. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування доходів платнику податку. За неподання або несвоєчасне подання звіту до податкових агентів застосовують штрафи. Які саме — див. таблицю 3.

Таблиця 3

Штрафні санкції за неподання, несвоєчасне подання ф. № 1ДФ

№ з/п
Вид порушення
Відповідальність, якщо помилка виправляється:
Підстава
самостійно податковим агентом
за результатами податкової перевірки
1
Не
подано ф. № 1ДФ
штраф 510 грн;

повторно протягом року —

штраф 1020 грн

До посадових осіб податкового агента
застосовують штраф:
від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);
повторно
протягом року — від 3 до 5 НМДГ (від 51 грн до 85 грн)
п. 119.2 ПКУ, ст. 1634КпАП
2
Подана ф. № 1ДФ із
порушенням установлених строків

Завважте, що адмінштраф на посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності може бути накладено не пізніше, ніж через 3 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення — не пізніш як через 3 місяці з дня його виявлення (ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення,далі — КпАП).

Подання уточненої ф. № 1ДФ у результаті перерахунку. Якщо недостовірні відомості чи помилки у ф. № 1ДФ виникли у зв’язку з проведенням податковим агентом перерахунку доходу фіз­осіб і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ (подана уточнююча декларація), штрафів не буде.

Відповідальність за несплату, несвоєчасну сплату та недоплату ПДФО425ua_3

Таке порушення може виникнути, коли податковий агент правильно нарахував податок, зазначивши його у ф. № 1ДФ, але помилково сплатив меншу суму.

Згідно з приписами ПКУ, податок на доходи фіз­осіб сплачують до бюджету під час виплатиоподатковуваного доходу. У разі якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується, ПДФО слід перерахувати до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, у якому відбулося таке нарахування (пп.пп. 168.1.2, 168.1.5 ПКУ). За умови коли оподатковуваний дохід надається в негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) — пп. 168.1.4 ПКУ.

Тож якщо податковий агент недоплатив ПДФО до бюджету або взагалі не сплатив податок, а граничний термін для його сплати минув, у разі виявлення цього факту міндоходівцями, на нього чекають санкції, вказані в таблиці 4.

Таблиця 4

Санкції за несплату, недоплату ПДФО

№ з/п
Вид санкції
Розмір
Підстава для застосування
1
Фінансова відповідальність
у
розмірі 25 % суми
податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
у
розмірі 50 % суми
податку, у разі якщо ті самі дії вчинені повторно протягом 1095 днів;
у
розмірі 75 % суми
податку, за умови коли порушення відбувається втретє та кожен наступний раз
п. 127.1 ПКУ
2
Адміністративна відповідальність
від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн)
повторно
протягом року — від 3 до 5 НМДФ (від 51 грн до 85 грн)
ст. 1634 КпАП
3
Пеня
із
розрахунку 120% річних облікової
ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день
його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожен календарний день
прострочення
п.п. 129.1, 129.4 ПКУ.

Водночас зверніть увагу: штраф згідно з п. 127.1  ПКУ не застосовуються, у разі якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО виявляється податковим агентом самостійно під час проведення перерахунку та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року (абз. 8 п. 127.1 ПКУ).

Може трапитися, що платник податку прострочив сплату ПДФО. Однак на момент виявлення порушення він сплатив його вже в повній сумі. У такому випадку на практиці міндоходівці наполягають на застосуванні тих же штрафів, що вказані в таблиці 4.

Ми не погоджуємося із такою позицією міндоходівців, адже який тоді сенс узагалі виправляти помилку та доплачувати ПДФО, якщо розмір штрафу від цього не зміниться. Вважаємо, за умови коли на момент виявлення порушення контролерами податок сплачено в повному обсязі — фактично це не несплата податку, а його несвоєчасна сплата. Тому й штраф потрібно застосовувати інший — згідно зі ст. 126 ПКУ, за несплату суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ:

  • під час затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі10% погашеної суми податкового боргу;
  • під час затримки понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі20% погашеної суми податкового боргу.

Така ж позиція й у судів (див., наприклад, постанову Окружного адміністративного суду АРК у справі № 801/5963/13-а, постанову Донецького окружного адміністративного суду в справі № 805/15803/13-а).

Відповідальність за ненарахування, несплату та недоплату ПДФО425ua_4

Надто поширеним є випадок, коли податковий агент не нарахував (неправильно розрахував) суму ПДФО, що, у свою чергу, спричинило помилку у вигляді недоплати податку до бюджету й зазначення недостовірних відомостей у ф. № 1ДФ.

Помилку виявляє Міндоходів. У такому разі це загрожує штрафами, наведеними в таблиці 5.

Таблиця 5

Санкції за ненарахування, несплату, недоплату ПДФО

№ з/п
Вид санкції
Розмір
Підстава
1
Фінансова відповідальність за
ненарахування, неутримання, несплату ПДФО
у
розмірі 25% суми
податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
у
розмірі 50% суми
податку, у разі якщо ті самі дії вчинені повторно протягом 1095 днів;
у
розмірі 75% суми
податку, за умови якщо порушення відбувається втретє та кожен наступний раз.
п. 127.1 ПКУ
2
Фінансова
відповідальність за подання з недостовірними відомостями або помилками ф. № 1ДФ
у розмірі 510 грн;

повторно протягом року — 

штраф 1020 грн

п. 119.2 ПКУ
3
Адміністративна відповідальність
посадової особи, яка припустилася помилки
від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);
повторно
протягом року — від 3 до 5 НМДФ (від 51 грн до 85 грн)
ст. 1634КпАП
4
Пеня (у разі прострочення за сплатою
податку)
із
розрахунку 120 % річних облікової
ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день
його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожен календарний день
прострочення
 у

його сплаті
п.п. 129.1, 129.4 ПКУ

Помилку виправляє платник податку самостійно. У п. 50.1 ПКУ зазначено: у разі якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до спливу граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, або подає в наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ПКУ (за результатами перерахунку), то штрафи, визначені в згаданому пункті, не застосовуються. Виходячи зі сказаного, самоштраф у розмір 3% у такій ситуації не застосовують.

Водночас податківці в підкатегорії 103.26 «ЗІР» зазначають, що в разі самостійного виправлення помилки під час нарахування та перерахування ПДФО до бюджету, окрім пені й адміністративного штрафу, згідно з КпАП, застосовується ще й штраф відповідно до п. 119.2 ПКУ(510–1020 грн). Ми із цим не погоджуємося. До речі, суди також поділяють нашу точку зору. Зокрема, ВАСУ в ухвалі від 10.02.2014 р. № К/800/54469/13 зазначає: «…Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що якщо платником податків самостійно виявлено помилку в поданій ним податковій звітності і подано до податкового органу уточнюючий розрахунок з виправленням помилок з урахуванням вимог ст. 50 ПК України, у податкового органу відсутні підстави для застосування штрафних санкцій, передбачених п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України, оскільки з поданням уточнюючого розрахунку податкова звітність є виправленою і нівелює правові наслідки помилки, допущеної при її поданні». Тому за будь-яких обставин у разі неправомірного застосування міндоходівцями штрафів боротися можна, принаймні, є позитивні судові рішення на користь платників податків.

Підсумовуючи зазначене вище, за умови самостійного виправлення помилки на податкового агента чекають штрафи, прописані в таблиці 6.

Таблиця 6

Санкції за самостійне виправлення помилки в разі ненарахування, несплати (недоплати) ПДФО та недостовірні відомості у ф. № 1ДФ

№ з/п
Вид санкції
Розмір
Підстава
1
Фінансова
відповідальність за подання з недостовірними відомостями або помилкамиф. № 1ДФ*
у розмірі 510 грн;
повторно протягом року —  штраф 1020 грн
п. 119.2 ПКУ
2
Адміністративна відповідальність
посадової особи, яка припустилася помилки
від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);
повторно
протягом року — від 3 до 5 НМДФ (від 51 грн до 85 грн)
ст. 1634КпАП
3
Пеня (у разі прострочення за сплатою
податку)
із
розрахунку 120% річних облікової
ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день
його погашення, залежно від того, яка з величин є більшою, за кожен календарний день
прострочення
п.п. 129.1, 129.4 ПКУ

*На думку Міндоходів, ми не погоджуємося із застосуванням цього штрафу. Однак, хоча про це в «ЗІР» нічого не сказано, вважаємо, у такому випадку може бути застосований штраф згідно зі ст. 126 ПКУ в розмірі 10% погашеної суми податкового боргу (20% у разі затримки понад 30 календарних днів). Адже, попри те що платник податку самостійно виправляє помилку та погашає заборгованість із ПДФО, таке погашення відбувається після спливу граничного строку сплати податку.

Ми розглянули найпоширеніші штрафи, які застосовуються до податкових агентів у частині нарахування, утримання й перерахування ПДФО. Зичимо вам не припускатися помилок та уникати штрафів!

Євген ПАНЧИШИН,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»