Як отримати зарплату в касі підприємства, якщо працівник на лікарняному

Жовтень 30, 2015 1 By admin

Чи може працівник, який перебуває на лікарняному, прийти на роботу та отримати зарплату в касі підприємства? Чи краще для цього використати довіреність на іншу особу?

ВІДПОВІДЬ: Отримати заробітну плату в період перебування особи на лікарняному можна, проте лише за певних умов. Також можна доручити отримання зарплати іншому працівникові на підставі довіреності. Та про все по черзі.

Так, відповідно до ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, якщо хворий у період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушує режим, установлений для нього лікарем, або не з’являється без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію чи медико-соціальну експертну комісію, така особа втрачає право на допомогу із дня порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Листок непрацездатності має бути заповнений відповідно до Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінсоцполітики, Фонду страхування з тимчасової непрацездатності, Фонду страхування від нещасних випадків від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція № 532). У листку непрацездатності в графі «Режим:» обов’язково вказується режим, призначений хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо (п. 3.4 Інструкції № 532). Якщо має місце порушення режиму, то згідно із п. 3.5 Інструкції № 532 у графі «Відмітки про порушення режиму:» зазначається дата порушення режиму, яка засвідчується підписом лікаря. Види порушень режиму вказуються в графі «Примітка:». Такими причинами можуть бути: несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування до іншого закладу охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо.

Тобто якщо вихід на роботу для отримання заробітної плати не порушує режиму лікування, працівник управі прийти й забрати свою заробітну плату. Якщо такий вихід порушуватиме режим лікування, бажано вповноважити на отримання зарплати іншу особу.

Порядок оформлення видачі готівкових коштів за довіреністю обумовлено в п. 3.6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення).

Відповідно до ч. 3 ст. 244 ЦКУ, довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представлення перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. Довіреності на отримання зарплати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів можуть бути засвідчені посадовими особами підприємства, у якому довіритель працює, учиться, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання (ч. 4 ст. 245 ЦКУ).

На замітку!

Довіреність на отримання зарплати не потребує нотаріального посвідчення.

Строк дії довіреності має бути вказаний у самій довіреності (ч. 1 ст. 247 ЦКУ). Інакше довіреність вважається безстроковою та лишається чинною до припинення її дії. У довіреності обов’язково потрібно вказати дату її складання, інакше вона вважатиметься нікчемною (п. 3 ст. 247 ЦКУ).

Пунктом 3.6 Положення № 637 обумовлено, що видачу готівки касир здійснює лише особі, зазначеній у видатковому касовому ордері чи видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою в установленому порядку згідно із законодавством України, у т.ч. й особи, що не має змоги у зв’язку із хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноруч, то в тексті ордера після П.І.Б. одержувача готівки бухгалтер зазначає П.І.Б. особи, якій довірено одержати готівку.

У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю». Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених п. 3.5 Положення № 637. Довіреність залишається в касира й додається до видаткового касового ордера чи видаткової відомості.

Підсумуємо!

Отримати зарплату в касі підприємства можна особисто, якщо при цьому не порушується режим лікування, призначений лікарем. Якщо такий режим порушується, рекомендуємо доручити отримання зарплати іншій особі, виписавши при цьому довіреність, яка в цьому випадку не потребує нотаріального посвідчення.

Софія ВОЙЦЕХОВСЬКІ,

юрист