Як отримати оплату листка непрацездатності в разі ліквідації (реорганізації) підприємства

Січень 27, 2017 0 By admin

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, котрі настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а за відсутності правонаступника — робочим органом Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

У разі настання в застрахованої особи страхового випадку до ліквідації (реорганізації) підприємства та за відсутності правонаступника в підприємства, що ліквідовано (реорганізовано), для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності такі документи:

  • заяву в довільній формі про надання матеріального забезпечення із зазначенням реквізитів банківської установи та номера поточного рахунка;
  • листок непрацездатності;
  • копію реєстраційного номера своєї облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
  • копію трудової книжки;
  • копію першої – четвертої, одинадцятої – шістнадцятої сторінок паспорта;
  • довідку з архівної установи про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат і кількості відпрацьованих днів (годин), засвідчену в установленому порядку;
  • для призначення допомоги в розмірі 100% середньої зарплати — копії відповідних посвідчень або інші документи, що підтверджують право на пільгу;
  • у разі необхідності підтвердження страхового стажу застрахованої особи — інформацію про сплачені суми єдиного внеску.
  • за  необхідності — копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною).

Якщо підприємство перебуває в стані припинення, про що свідчать дані ЄДР, у такому випадку ліквідатор зобов’язаний звернутися до робочого органу Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності із заявою-розрахунком для отримання фінансування з метою надання матеріального забезпечення за страховими випадками, які настали в застрахованих осіб.

Таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті опублікував Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.