Як оформити переведення працівника з одного підприємства на інше

Липень 18, 2014 0 By admin
Виникла потреба директору звернутися з листом-клопотанням про переведення працівника з одного підприємства на інше. Як правильно оформити таке переведення?
ВІДПОВІДЬ: Лист-клопотання є документом, який підтверджує намір директора нового підприємства прийняти працівника на роботу шляхом його переведення з іншого підприємства. Тому, вважаємо, під час переведення без цього документа не обійтися. Усе тому, що згідно із ч. 5 ст. 24 КЗпП, особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства за погодженням між керівниками підприємств, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Лист-клопотання якраз і є тим документом, який підтвердить погодження керівників про переведення. Для працівника такий лист є гарантією того, що його буде прийнято на роботу на інше підприємство після звільнення. Оформлюють його в довільній формі. Приклад наведено далі (див. зразок).
Зауважимо!
У листі-клопотанні серед іншого зазначають строки переведення працівника, і вони мають бути дотримані новим роботодавцем. Якщо такі строки в документі не визначені, роботодавець зобов’язаний укласти з працівником, який переводиться, трудовий договір із першого робочого дня (наступного після дня звільнення з попереднього місця роботи). На цьому наголошує також ВСУ в п. 6 постанови Пленуму «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9.
Зразок
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Перехресні стежки»
Код ЄДРПОУ 0982368
Директору ТОВ «Придніпров’я»
Мелешевичу А. Т.
м. Київ, вул. Прорізна 13, к. 33
Лист-клопотання
Шановний Андрію Тарасовичу!
Прошу звільнити з роботи бухгалтера ТОВ «Придніпров’я» Мережко Олену Петрівну 10 липня 2013 року за п. 5 ст. 36 КЗпП в порядку переведення на ТОВ «Перехресні стежки» у м. Києві. Гарантую прийняття Мережко Олени Петрівни на посаду бухгалтера до ТОВ «Перехресні стежки» 11 липня 2013 року.
Директор ТОВ «Перехресні стежки»                    Кушнір                                      С. Б. Кушнір
Переведення відбувається в такий спосіб. Працівник оформлює заяву на звільнення у зв’язку з переведенням, до якої прикріплює лист-клопотання.
У разі якщо власник не заперечує проти такого переведення, на підприємстві видається наказ про звільнення працівника в порядку переведення, підставою якого є заява працівника та лист-клопотання. Ці документи після звільнення зберігатимуться в кадровій службі підприємства, з якого працівник звільнився. У трудовій книжці підстава звільнення зазначається як «звільнений у зв’язку з переведенням на роботу на ТОВ «Перехресні стежки», за п. 5 ст. 36 КЗпП».
На новому підприємстві працівник напише заяву на ім’я директора, після чого оформлюється наказ про прийняття його на роботу. На цьому процедура переведення закінчується.
Підсумуємо
Оскільки лист-клопотання є документом, що підтверджує намір прийняти працівника на роботу, окрім цього, у ньому вказується строк такого переведення, вважаємо, що без згаданого документа не обійтися.
Софія ВОЙЦЕХОВСКІ,
юрист