Як нарахувати лікарняні при підсумованому обліку робочого часу

Березень 25, 2016 0 By admin

Працівники підприємства працюють позмінно, нічна зміна починається о 22.00 і закінчується о 6.00, облік робочого часу ведеться підсумований. Працівник хворів із 14 по 21 березня 2016 року, а до роботи мав приступити 22 березня, але його зміна за графіком почалася 21 березня о 22.00. Коли він має приступити до роботи? Як обчислити середній заробіток і нарахувати лікарняні?

ВІДПОВІДЬ: У разі запровадження підсумованого обліку робочого часу визначають обліковий період, а облік робочого часу ведеться в годинах. При цьому робочий час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважають надурочним і оплачують згідно зі ст. 106 КЗпП наприкінці облікового періоду (п. 10 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138).

До 04.07.2015 р. для випадків, коли робочий час обліковувався в годинах, було передбачено застосування середньогодинної зарплати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності (п. 15 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266) у редакції, чинній до 03.07.2015 р.).

Із 04.07.2015 р. Порядок № 1266 викладено в новій редакції постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 439, і передбачено новий порядок розрахунку середньої зарплати.

Так, із цієї дати середню зарплату визначають шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятостів розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих із поважних причин (п. 3 Порядку № 1266). Оскільки середню зарплату нині визначають за календарний день, немає значення, за яким графіком трудяться працівники.

Для обчислення середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних роботодавці беруть відомості про заробіток, включені до Форми № Д4 (п. 32 Порядку № 1266). Тобто до заробітку за місяці розрахункового періоду включають суми зарплати, нараховані у відповідному місяці згідно з розрахунковою відомістю та включені в таблицю 6 Форми № Д4 за цей місяць.

Основні правила під час нарахування лікарняних і декретних такі:

  • заробіток для розрахунку середньої зарплати беруть за останні 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку;
  • кількість календарних днів у розрахунковому періоді визначають без урахування невідпрацьованих із поважних причин календарних днів, тобто виключають періоди непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до трьох (шести) років і відпустки без збереження зарплати;
  • оплату тимчасової непрацездатності й відпустки по вагітності та пологах нараховують за календарні дні, і при цьому вихідні, святкові й неробочі дні не виключають, а оплачують у загальному порядку.

Додамо, що до заробітку для обчислення середньої зарплати:

  • не включають суми лікарняних і декретних, оскільки періоди хвороби й відпустки виключаються з розрахункового періоду як невідпрацьовані з поважних причин;
  • суми відпускних відносять до відповідних місяців, за які їх нараховано.

Якщо ж останній день лікарняного припав на робочу зміну за графіком роботи працівника,він повинен приступити до роботи в наступну зміну, яка припадає за графіком роботи чи за скоригованим графіком роботи у зв’язку з його хворобою (див. лист Мінсоцполітики від 05.07.2012 р. № 229/13/116-12).

Отже, для страхових випадків, що настали починаючи з 4 липня 2015 року, незалежно від установленого режиму роботи на підприємстві, графіку роботи працівників і обліку робочого часу (у годинах або в днях) застосовується однаковий порядок обчислення середньої зарплати.

Детальніше про алгоритм обчислення середньої зарплати для виплати лікарняних читайте в матеріалі «Порядок розрахунку середньої зарплати для страхових виплат: оновлені правила й алгоритм» .

Ольга СМОЛІНА,

бухгалтер-експерт