Визначаємо звітний період, у якому збільшуються витрати за послуги зв’язку

Вересень 23, 2014 0 By admin

У якому звітному періоді збільшуються витрати за послуги зв’язку, якщо рахунки за послуги надходять у місяці, наступному за місяцем користування такими послугами (або навпаки, оплата здійснюється наперед)?

Відповідно до пункту «ґ» підпункту 138.10.2 Податкового кодексу України (ПК), витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати) враховуються за обчислення об’єкта оподаткування у складі адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, які відносяться до інших витрат. Пунктом 138.5 ПК визначено, що інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до пункту 138.2 ПК, витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II ПК. Витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не включаються до складу витрат (пп.139.1.9 ПК).

Отже, витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати)враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування в тому звітному періоді, у якому вони були здійснені, за умови підтвердження таких витрат відповідними первинними документами. Якщо рахунки за послуги зв’язку надходять у місяці, наступному за місяцем користування такими послугами, то платник податку має збільшити витрати у звітному податковому періоді, в якому отримано рахунки за такі послуги. Якщо здійснюється попередня оплата за послуги зв’язку, до складу витрат платника податку звітного (податкового) періоду включається лише сума витрат, зазначена у рахунках, незалежно від наявності здійснення попередньої оплати.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 102.07.01