Відрядні розцінки з 01.01.2017 р.

Лютий 25, 2017 0 By admin

У якому розмірі встановлювати відрядні розцінки починаючи з 01.01.2017 р.?

Нагадаємо, що при відрядній системі оплати праці розмір винагороди визначається пропорційно обсягу виконаної роботи. При цьому працівник не звільняється від обов’язку виконувати згідно з режимом роботи встановлену норму тривалості робочого часу.

Відповідно до умов, встановлених статтею 90 КЗпП, при відрядній оплаті праці розцінки визначаються виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу).

Зокрема, відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Згідно з вимогами статті 96 КЗпП, мінімальна тарифна ставка встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2017 р. — 1600 грн).

Таким чином, головним показником, виходячи з якого з 01.01.2017 р. слід встановлювати мінімальний розмір відрядної розцінки, є мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки), а він встановлений законодавством у розрахунку на місяць. Таким чином, у 2017 році мінімальний розмір відрядної розцінки розраховуватиметься шляхом ділення 1600 грн на заплановану місячну норму виробітку.