Відкориговано окремі положення НП(С)БОДС і Плану рахунків для бюджетників

Січень 19, 2017 0 By admin

Мінфін наказом від 23.12.2016 р. № 1135 уніс зміни до деяких НП(С)БОДС.

Зокрема у НП(С)БОДС 124 «Доходи» уточнено, що до доходів від обмінних операцій належать доходи від надання послуг (виконання робіт):

  • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
  • надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності.

Інші доходи від обмінних операцій, зокрема, включають також і дооцінку активів у межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів.

У НП(С)БОДС 135 «Витрати» до витрат за обмінними операціями включають, зокрема, й уцінку активів.

Також План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203, доповнено в рахунку 04 «Непередбачені активи» класу 0 «Позабалансові рахунки» субрахунком 043 «Тимчасово передані активи».  На ньому ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються чи ліквідуються, і розміщеного на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

Згадку про витрати на відрядження перемістили з рахунків 80, 81 до рахунка 84.

Уточнено, що на субрахунках 1517 (1527) «Сировина і матеріали» та 1518 (1528) «Інші виробничі запаси» не ведеться облік сировини та матеріалів для капітального будівництва.

На рахунку 18 «Інші нефінансові активи» наводиться інформація, у т.ч. щодо малоцінних і швидкозношуваних предметів спеціального призначення, котрі мають специфічне призначення й обмежене короткострокове застосування в окремих галузях.