У які документи слід уносити зміни в разі приведення найменування посади у відповідність до ДК 003:2010

Лютий 13, 2017 0 By admin

У штатному розписі підприємства передбачені посади фінансового  директора й технічного директора, а за  Класифікатором професій посади називаються, відповідно, «директор фінансовий» і «директор технічний». У які кадрові документи потрібно внести зміни, аби привести найменування цих посад у відповідність до Класифікатора.

ВІДПОВІДЬ:  Найменування посади необхідно визначати за Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі — ДК 003:2010).

У випадку якщо підприємство виявило невідповідність Класифікатору деяких найменувань посад, то з метою упорядкування потрібно:

  • видати наказ про перейменування посади у зв’язку з приведенням її назви у відповідність до ДК 003:2010;
  • унести зміни в штатний розпис підприємства;
  • змінити назву посади в посадовій інструкції працівника;
  • занести відповідний запис про перейменування посади в трудову книжку працівника.

Також дані про зміну найменування посади слід унести й в Особову картку працівника, типова форма № П-2 якої затверджена наказом Держкомстату й Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656.

Таким чином, у разі зміни найменування посади у зв’язку з приведенням її у відповідність до ДК 003:2010, потрібно внести зміни до штатного розпису, трудових книжок, посадових інструкцій працівників та до їхніх особових карток.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт