Трудовой договор на участие во временных работах (образец) (на украинском языке)

Липень 23, 2014 0 By admin

Форма для перегляду

скачати / download  word_28

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

на участь в тимчасових роботах

 

м.__________________                                                                                                     «__»____________20___р.

 

_________________________________________________________________________________________

 

(найменування підприємства, установи, організації)

В особі___________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові, дані паспорта )

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

з другої сторони уклали цей строковий договір про таке:

            1.___________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації)

 

приймає__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові громадянина )

 

на тимчасові  роботи_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

                                                                       (найменування професії, спеціальності)

в цех, відділ _______________________________________________________________________________

            2.Строком на ________________календарних днів з «__»_________20__р. до «__»________20__р.

            3.___________________________________________________________________________________

                                                                                            (прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Одержує заробітну плату за фактично виконану роботу__________________________________________

                                                                                                                                        (підстава оплати)

 

часова тарифна ставка у розмірі ____________________________________ за годину, або оклад у розмірі

 

_________________________________________________________________________гривень на місяць.

 

На працівника, прийнятого на тимчасові роботи, повністю поширюється на соціальні гарантії згідно з трудовим законодавством.

 

4. _______________________________________________________________________________________

                                                                  (підприємство, установа, організація)

 

зобов’язується :

–          забезпечити працівника необхідними засобами і безпечними умовами праці;

–          проводити інструктаж з додержанням правил техніки безпеки; не залучати громадян до робіт з підвищеною небезпекою без соціальної підготовки та допуску, що видається в установленому порядку;

–          здійснювати виплату заробітної плати 2 рази на місяць;

–          за наявності фондів соціального розвитку та матеріального заохочення надавати працівнику за згодою профкому підприємства матеріальну та соціальну допомогу;

–          надавати ____________________________оплачувані 2 години на місяць для

                                      (прізвище, ініціали)

пошуку постійної роботи та відвідування центру зайнятості.

 

 

5. Норма робочого часу__________________________________ годин на тиждень.

 

За бажанням працівника проводиться: підсумковий облік робочого часу; використовуватися гнучкі форми організації робочого дня і тижня, а також вводиться скорочений робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованого часу.

 

6. _________________________________________________ зобов’язується:

(прізвище, ім’я, по-батькові)

–          додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

–          сумлінно, якісно виконувати доручену роботу.

 

7. На працівника розповсюджуються всі соціальні гарантії передбачені чинним законодавством.

8. Трудовий договір може бути розірвано достроково з підстав передбачених чинним законодавством.

 

Адреси сторін:

 

Підприємство

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Працівник

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Підписи сторін:

 

Підприємство

_________________________________________________________________________________________

Працівник

_________________________________________________________________________________________

 

 

М.П.