“Трудові” штрафи у 2017 році

Березень 14, 2017 0 By admin

Які штрафи наразі можуть бути застосовані до роботодавців за порушення трудового законодавства?

Статтею 265 КЗпП передбачена відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у вигляді штрафу в разі:

  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році — 96 000 грн);
  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році — 9 600 грн);
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році — 32 000 грн);
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2017 році — 32 000 грн);
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році — 9 600 грн);
  • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 році — 320 000 грн);
  • порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим частини 2 ст. 265 КЗпП, — у розмірі мінімальної заробітної плати (у 2017 році — 3 200 грн).

Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл. 27 ГКУ.

Фахівці Мінсоцполітики у листі від 04.01.2017 р. №54/4.1/4.1-ДП-17 навели приклад застосування штрафів за несвоєчасну виплату зарплати, порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці (а також вказали, що робити при відмові працівника отримати зарплату):

«Тож у разі виявлення порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, незалежно від кількості працівників, яких стосується порушення, тривалості порушення та кількості випадків порушень застосовується штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених законом на момент виявлення порушення.

У разі виявлення порушень мінімальних державних гарантій в оплаті праці розмір штрафу залежить від кількості працівників, стосовно яких допущено порушення. Якщо порушення стосувалося двох працівників, то розмір штрафу складатиме 20 мінімальних заробітних плат (2 х 10).

Якщо працівник відмовляється отримувати зарплату (не з’являється за її одержанням за умови, що виплата здійснювалася весь час роботи готівкою і працівник про це повідомлений в установленому порядку та не звертався із заявою щодо виплати зарплати через установу банку або поштовим переказом) за місцем роботи, роботодавець повинен її депонувати… В такому випадку роботодавець виконає свій обов’язок щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати».