Товарно-транспортна накладна: порядок заповнення в деталях

Березень 20, 2014 4 By admin

Із середини січня діє нова форма ТТН — її затвердило Мінінфраструктури наказом від 05.12.2013 р. № 983. Але, на жаль, немає діючої інструкції чи порядку її заповнення. А тому тут, як і раніше, багато білих плям. Спробуємо їх висвітлити

ТТН — єдиний для всіх учасників транспортного процесу юрдокумент, призначений для списання ТМЦ, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухобліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу й обліку виконаної роботи (р. І Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.1997 р. № 363, далі — Правила перевезень вантажів).

Існують спеціальні ТТН для перевезення алкогольних напоїв, спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок, нафтопродуктів, молочної сировини, хлібобулочних виробів і загальна ТТН (для решти ТМЦ). Ми ж детально ознайомимося з останньою, адже саме для неї наразі не існує чинного порядку заповнення.

Коли треба застосовувати ТТН

ТТН — обов’язковий документ для здійснення внутрішніх перевезень вантажів (виняток — водій має інший визначений законодавством документ на вантаж) (ст. 48 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III, далі — Закон про автотранспорт). А з 14.01.2014 р. не просто обов’язковий, а взагалі основний документ на перевезення вантажів (п. 11.1. Правил перевезень вантажів).

Як і раніше, ТТН слід оформлювати під час перевезення вантажу на договірних засадах. Адже ТТН як обов’язковий документ названа лише для водія юрособи або фізособи-підприємця, що здійснює вантажні перевезення на договірних умовах (п. 1 Переліку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, наведеного в додатку до постанови КМУ від 25.02.2009 р. № 207). Водночас оформлення ТТН провадяться незалежно від умов оплати за роботу автомобіля (тобто за плату чи безкоштовно) (п. 11.3 Правил перевезень вантажів).

Не пряме підтвердження, але все ж таки підтвердження стосовно того, що ТТН потрібна лише під час перевезення на договірних умовах, містить і п. 14.4 Правил перевезень вантажів, що присвячений розрахункам за перевезення. У ньому зазначено, що рахунок за виконані перевезення виписується на підставі лише належним чином оформлених товарно-транспортних накладних.

Під час перевезення товарно-матеріальних цінностей для власних потреб можна обійтися і без неї (підійде накладна чи інший документ, котрий підтверджує право власності). Такий висновок випливає з того, що ТТН не зазначено серед документів, які знадобляться під час перевезень для власних потреб.

Водночас, незважаючи на це, Міністерство інфраструктури в листі від 03.09.2013 р. № 10092/25/10-13 (далі — лист № 10092) наголошує, що будь-яке перевезення вантажу (товару) від вантажовідправника вантажоодержувачу (наприклад, самостійне та за власний рахунок перевезення продавцем до покупця товарів) неможливо класифікувати як перевезення для власних потреб (оскільки змінюється власник вантажу, нехай навіть і на кінцевій стадії товарно-транспортного процесу). Тому таке перевезення повинно бути належним чином оформлене з обов’язковим оформленням всіх юрдокументів (у тому числі з використанням ТТН). А виключення з транспортного процесу будь-якого з його учасників, з подальшим уникненням оформлення відповідних юридичних документів (зокрема, ТТН) призводить до виникнення корупційної складової та суперечить законодавству України. Ми з такою позицією не погоджуємося, оскільки обов’язкове оформлення ТТН передбачене саме для надавача послуг із перевезення на договірних умовах, а не під час перевезення для власних нужд.

І ще одне: Держкомстат у листі від 25.06.2007 р. № 05/2-8/46 зазначив, що потреба у ТТН не залежить від виду автотранспорту, яким переміщують вантаж. Цієї ж думки дотримується й Мінтранс України в листі від 26.12.2007 р. № 5327-02/06/14-07.

Підсумуємо!

ТТН обов’язкова для перевезення вантажів в Україні. Водночас без неї можна обійтися, лише перевозячи вантаж для власних потреб.

Чи обов’язково застосовувати затверджену форму ТТН

Як пам’ятаємо, стара форма ТТН не надто прижилася на практиці, зважаючи на її громіздкість, а також той нюанс, що її форму було затверджено наказом Мінтрансу та Мінстату, який не пройшов реєстрації в Мін’юсті. Нову форму ТТН (форма № 1-ТН) наведено в додатку 7 до Правил перевезень вантажів, і наказ № 983, яким її затверджено, пройшов реєстрацію в Мін’юсті.

Тож форму № 1-ТН мають застосовувати підприємства, установи, організації та підприємці під час перевезення товарно-матеріальних цінностей. Водночас для цілей бухобліку не можна забувати про п. 2.7 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88. Згідно з ним, первинні документи слід складати на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Але документування госпоперацій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи(!) реквізити типових або спеціалізованих форм. Окрім того, за п. 2.4 цього ж Положення залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Тож, вважаємо, підприємства вправі трохи підлаштувати під себе затверджену форму ТТН, тобто додати необхідні дані, не прибираючи з неї обов’язкові реквізити.

Водночас затверджена форма ТТН не замінює спеціальних ТТНок, а саме:

 • на переміщення алкогольних напоїв (форма № 1-ТН (алкогольні напої), затверджена наказом Мінтрансзв’язку України від 28.04.2005 р. № 154, далі — наказ № 154);
 • на переміщення спирту етилового (форма № 1-ТН (спирт), затверджена наказом № 154);
 • на переміщення високооктанових кисневмісних домішок (форма № 1-ТН (вкд), затверджена наказом № 154);
 • на відпуск нафтопродуктів (нафти) (форма № 1-ТТН (нафтопродукт), наведена в додатку 3 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінтрансзв’язку, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155);
 • на відпуск хлібобулочних виробів (форма 1-ТТН (хліб)), затверджена наказом Мінагрополітики України від 06.06.2001 р. № 153;
 • на перевезення молочної сировини (форма № 1-ТН (МС), затверджена наказом Мінагрополітики України від 01.07.2002 р. № 176);
 • на перевезення деревини (форма ТТН-ліс, затверджена наказом Мінінфраструктури, Мінагрополітики України від 29.11.2013 р. № 961/707).

Згадані вище накази також пройшли реєстрацію в Мін’юсті, а тому обов’язкові для застосування всіма підприємствами, установами, організаціями та підприємцями.

У міжнародних автоперевезеннях використовують товарно-транспортну накладну СMR.

Який порядок заповнення ТТН

Як ми вже зазначали, затвердженого порядку заповнення нової форми ТТН немає. Деяку інформацію про оформлення ТТН містять п.п. 11.3–11.9 Правил перевезень вантажів. Тож зазирнемо до них та інших документів, аби розібратися в запов­ненні ТТН.

Хто виписує ТТН

Як і раніше, це має робити вантажовідправник (п. 11.4 Правил перевезень вантажів). Ним є будь-яка фіз- або юрособа, котра надає перевізнику вантаж для перевезення автотранспортом.

Як часто треба оформлювати ТТН

Прямих вказівок щодо цього Правила перевезень вантажів не містять. Однак, судячи із форми ТТН, вантажовідправник має оформлювати ТТН на кожну поїздку автомобіля та для кожного вантажоодержувача окремо. Інакше кажучи, у разі перевезення товару в одному авто декільком вантажоодержувачам вантажовідправник повинен виписати ТТН кожному з них. А також під час перевезення товару одному вантажоодержувачу декількома авто — ТТН на кожне авто. Якщо ж доставляють товари одному вантажоодержувачу одним авто декількома поїздками — ТТН на кожну поїздку окремо.

У скількох примірниках складають ТТН

При перевезенні на договірних засадах будь-яких цінностей ТТН оформлюють не менше ніж у чотирьох примірниках (п. 11.4 Правил перевезень вантажів).

Зауважимо!

Мінінфраструктури в листі № 10092, говорячи ще про стару ТТН, наголошувало: якщо одним автомобілем вантажовідправника навіть за один рейс доставляється вантаж (товар) 20–25 вантажоодержувачам (за 20–25 адресами складів або торгових точок), то вантажовідправник повинен виписувати кожному із цих 20–25 вантажоодержувачів окрему ТТН у кількості не менше чотирьох примірників, мінімум два з яких (третій і четвертий) повинні бути завірені підписом і, за потреби, печаткою (штампом) вантажоодержувача. Застосування тільки однієї ТТН для 20–25 вантажоодержувачів є неприпустимим, оскільки вантаж (товар) поставляється різним вантажоодержувачам із різними юридичними реквізитами й адресами.

На замітку!

Раніше для вантажів нетоварного характеру, за якими не ведеться складський облік, але проводиться облік шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру тощо, вимагалася ТТН лише в трьох примірниках (п. 2.4 Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, затвердженої наказом Мінстату України, Мінтрансу України від 07.08.1996 р. № 228/253, далі — Інструкція № 228). Наразі цією Інструкцією користуватися повною мірою не можна, адже, по-перше, вона втратила чинність, по-друге, документ був розроблений ще під стару форму ТТН. Тож стосовно цього питання слід керуватися лише п. 11.4 Правил перевезень вантажів.

Хто має отримати примірники ТТН

Вантажовідправник підписує всі примірники та за потреби посвідчує їх печаткою (штампом), а потім (п. 11.7 Правил перевезень вантажів):

 • І примірник ТТН — залишає в себе;
 • ІІ, ІІІ та ІV примірники — передає водію.

Водій, у свою чергу:

 • ІІ примірник — передає вантажоодержувачу;
 • ІІІ та ІV примірники, засвідчені підписом вантажоодержувача (за потреби — печаткою або штампом), — передає перевізнику.

Перевізник:

 • ІІІ примірник — надсилає замовнику автотранспорту для оплати за перевезення;
 • ІV примірник — залишає в себе.

Хто заповнює ТТН

Її заповнюють у п’ять етапів такі особи:

1.Вантажовідправник до прибуття для навантаження автомобіля (зокрема, свої підписи ставить бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника) й особа, яка дозволила відпуск ТМЦ).

2.Вантажовідправник після прибуття автомобіля та навантаження ТМЦ.

3.Відповідальна особа перевізника під час отримання та на шляху доставки вантажу.

4.Вантажоодержувач після прибуття вантажу.

5.Перевізник після розвантаження.

Розглянемо заповнення ТТН типової форми № 1-ТН по етапах та по рядках у таблиці.

Таблиця

Порядок заповнення ТТН типової форми № 1-ТН

Рядки, графи ТТН Відомості, що вносять у ТТН

Етап 1. До прибуття авто під завантаження

Заповнює вантажовідправник

№ ___ «___» _________ 20__р. * Номер і дата виписки ТТН
«Замовник» Найменування підприємства або П.І.Б. замовника автоперевезення**
«Вантажовідправник» Повне найменування та місцезнаходження підприємства або П.І.Б. і місце проживання фізособи, що відвантажує (списує) цінності за цією ТТН
«Вантажоодержувач» Повне найменування та місцезнаходження підприємства або П.І.Б. і місце проживання фізособи, що одержує (оприбутковує) перелічені в ТТН цінності
«Пункт навантаження» Адреса пункту навантаження
«Пункт розвантаження» Адреса пункту розвантаження
«номер пломби (за наявності) _____» Номер пломби, за якою проводили пломбування (під час перевезення вантажів під пломбою — у контейнерах, цистернах тощо)
«кількість місць ___________» Прописом (!) загальна кількість місць вантажу (контейнерів)
«масою брутто, т __________» Прописом (!) загальна маса зданого для перевезення вантажу в тоннах із точністю до 0,01
Розділ «ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ» (графи 1-6): Назва, кількість і вартість окремо кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що відвантажуватимуть, а саме:
у графі 1 «№ з/п» порядковий номер або код вантажу;
у графі 2 «Найменування вантажу (номер контейнера), у разі перевезення небезпечних вантажів: клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж» найменування вантажу та номер контейнера, у якому він знаходиться (якщо такий є), а в разі перевезення небезпечних вантажів зазначають їх клас;
у графі 3 «Одиниця виміру» одиниця виміру товару (ящ., шт., бочки, кг, л тощо);
у графі 4 «Кількість місць» кількість місць (ящиків, корзин, бочок тощо) за кожним із наведених у графі 1 найменуванням вантажу й кожним видом упакування. Якщо вантаж у пакетах на піддонах — кількість пакетів. Якщо навалом, насипом або наливом, це зазначають і кількість місць не вказують;
у графі 5 «Ціна без ПДВ за одиницю, грн» ціна одиниці товару без ПДВ;
у графі 6 «Загальна сума з ПДВ, грн» загальна вартість кожного виду товару за кожним окремим рядком
  На замітку!

Якщо неможливо перелічити всі назви ТМЦ та їхні характеристики, то до товарного розділу ТТН додають документ довільної форми про вантаж (п. 11.7 Правил перевезень вантажів). Відповідно, у графах 1, 2, 4, 5–7 записи не роблять, а вказують його назву, номер і дату виписки

Етап 2. Після прибуття авто й навантаження ТМЦ

Заповнює вантажовідправник

 Відомості беруть із наданого водієм реєстраційного документа на транспортний засіб:«Автомобіль»

«Причіп/напівпричіп»марка, модель, тип, реєстраційний номер авто та причепа/напівпричепа(ів), що прибули під навантаження;«Автомобільний перевізник»найменування підприємства або П.І.Б. фізособи-перевізника;«Водій»П.І.Б. і номер посвідчення водія«відпуск за довіреністю вантажоодержувача: серія__ №__ від «_» ____20_р.
виданою____»Серія та номер довіреності, дата її видачі та ким видана«Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)» ***П.І.Б., посада та підпис бухгалтера (головного бухгалтера, чи іншої особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку тощо) вантажовідправника«Відпуск дозволив»П.І.Б., посада, підпис посадової особи, відповідальної за відвантаження цінностей та печатка«Усього відпущено на загальну суму»Прописом (!) загальна вартість відвантажених товарів з урахуванням ПДВ«у т.ч. ПДВ»Прописом (!) суму ПДВ, якщо вартість товарно-матеріальних цінностей, які перевозитимуть, включає цей непрямий податок. В іншому випадку проставляють прочерк«Супровідні документи на вантаж»Назви та номери документів, прикладених до ТТН (товарних, залізничних накладних, сертифікатів, посвідчень, свідоцтв тощо).

Зазначені документи водій-експедитор приймає та передає разом із вантажем вантажоодержувачуРозділ «ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ» (графи 7–9):Вид пакування вантажу, документи, які додаються окремо до кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що відвантажуватимуть, а саме:у графі 7 «Вид пакування»вид пакування, у якому перевозиться вантаж (скорочено: «ящ.», «корз.», «боч.», «пак.» тощо). Для неупакованого вантажу — «н/у»;у графі 8 «Документи з вантажем»назви та номери документів, доданих до ТТН (товарних, залізничних накладних, сертифікатів, посвідчень, свідоцтв тощо) окремо до кожного виду вантажу;у графі 9 «Маса брутто, т»маса зданого для перевезення вантажу в тоннах із точністю до 0,01«Здав (відповідальна особа вантажовідправника)»П.І.Б., посада, підпис і печатка матеріально відповідальної особи вантажовідправника, яка відпускає вантаж

Заповнює водій

«Вантаж наданий для перевезення у стані, що ______»Зазначають, відповідає чи не відповідає стан, у якому передали вантаж, правилам перевезення відповідних вантажів«отримав водій/експедитор ______»****П.І.Б., посада та підпис водія/експедитора, що отримав вантаж«Прийняв водій-експедитор»П.І.Б., посада та підпис водія/експедитора, який затверджує приймання вантажу

Заповнює вантажовідправник або перевізник *****

Розділ «ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ»

рядок «Навантаження»:Результати вантажно-розвантажувальних операційу графі 11 «Маса брутто, т»маса отриманого для перевезення вантажу в тоннах із точністю до 0,01;у графі 12 «прибуття»Час (год., хв.) з моменту проставляння в товарно-транспортній накладній відмітки про фактичний час прибуття автомобіля для завантаження біля в’їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) або особі, відповідальній за відвантаження товару;у графі 13 «вибуття»Час (год., хв.) вибуття авто — вручення водію належним чином оформленої ТТН;у графі 14 «простою»Час (год., хв.) простою під навантаженням (різниця між показниками граф 13 та 12);у графі 15 «Підпис відповідальної особи»Підпис особи, відповідальної за проведення навантажувальних робіт

Етап 3. На шляху доставляння вантажу

Заповнює перевізник

«Переадресування вантажу»Заповнюють у разі зміни адреси призначення, водночас уносять зміни до всіх трьох примірників ТТН, які знаходяться у водія. Проставляють реквізити нового вантажоодержувача та місця розвантаження. До того ж дані в рядках «Вантажоодержувач» і «Пункт розвантаження» закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати). Записи скріплюють підписом відповідального представника перевізника.

Зазначають найменування та місцезнаходження підприємства або П.І.Б. і місце проживання фізособи нового вантажоодержувача, а також П.І.Б., посаду та підпис відповідальної особи

Заповнює водій

«Здав водій/експедитор»П.І.Б., посада, підпис водія, що засвідчує здавання вантажу

Заповнює вантажоодержувач або перевізник *****

Розділ «ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ»

рядок «Розвантаження»:Результати вантажно-розвантажувальних операційу графі 11 «Маса брутто, т»маса отриманого після перевезення вантажу в тоннах із точністю до 0,01; у графі 12 «прибуття»час (год., хв.) пред’явлення водієм товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження біля в’їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) чи особі, відповідальній за оприбуткування товару ******; у графі 13 «вибуття» час (год., хв.) вибуття авто — вручення водію належно оформленої ТТН; у графі 14 «простою»час (год., хв.) розвантаження (різниця між показниками граф 12 та 13); у графі 15 «Підпис відповідальної особи»підпис відповідальної особи, яка підтверджує достовірність указаних даних«Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» П.І.Б., посада, підпис і печатка матеріально відповідальної особи вантажоодержувача, яка отримує вантаж

Етап 5. Після розвантаження

Заповнює перевізник

«Вид перевезень»Найменування перевезень (за відрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо)«Транспортні послуги, які надаються автомобільним перевізником»Транспортні послуги (перевезення вантажів і комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставкою вантажів автомобільним транспортом), виконані водієм під час навантаження (наприклад, пакування, зв’язування вантажу, укривання брезентом тощо), їхня кількість

* Це поле знаходиться під заголовком «ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА».

** Вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав із перевізником договір про перевезення вантажів. Водночас, якщо перевезення вантажу здійснює сам продавець (без залучення перевізника) і право власності на вантаж уже належить покупцю, який компенсує вартість перевезення, — у цьому рядку слід указувати назву покупця-вантажоодержувача.

*** Зауважте: у старій формі ТТН таких даних зазначати не треба було.

**** Це поле знаходиться над інформацією про особу, що дозволила відпуск.

***** Під час перевезень вантажів контроль за своєчасним прибуттям транспорту протягом дня, регулювання його розстановки, подання під завантаження, використання транспорту, що звільнився у зворотному напрямку, облік завантаження, часу прибуття та відправлення рухомого складу виконується перевізником або замовником залежно від прийнятої ними схеми перевезень. У випадку коли перевізник за погодженням із замовником бере на себе виконання вантажно-розвантажувальних робіт, він несе відповідальність за пошкодження вантажу під час вантаження та розвантаження (п.п. 8.3, 8.8 Правил перевезень вантажів).

****** Нагадаємо: ще до 14.01.2014 р. час прибуття автомобіля для розвантаження визначали з моменту пред’явлення водієм подорожнього листа, але із зазначеної дати для цього потрібно пред’являти товарно-транспортну накладну (п. 8.25 Правил перевезень вантажів).

І наостанок пригадаємо відповідальність, яка заг­рожує в разі відсутності ТТН.

Наслідки відсутності ТТН

Відповідальність за порушення законодавства про автомобільний транспорт викладено в ст. 60 Закону про автотранспорт. Згідно з нею, за надання послуг із перевезень вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений ст.ст. 39 та 48 Закону про автотранспорт, автомобільному перевізнику загрожує штраф у розмірі 1700 грн (100НМДГ). Тобто підприємству (підприємцю), який надає послуги з перевезення вантажів, у разі відсутності ТТН світить штраф у такому розмірі. Накладає його керівник (або заступник) Головної державної інспекції на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція) (п. 37 Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2006 р. № 1567).

Відсутність ТТН, коли цього вимагає законодавство, може загрожувати підприємству невиз­нанням як податкових витрат на перевезення придбаних товарів, так і оскарженням права на податковий кредит із ПДВ, сплаченого під час їх придбання. Такої позиції дотримуються міндоходівці в листі від 19.09.2013 р. № 11569/6/99-99-22-01-03-15/1128. Іхоча зазначений лист з’явився ще за часів використання старої форми ТТН, після появи нової форми їх думка залишилася незмінною (див. тут).

І, звісно, аби закріпити наведений порядок запов­нення ТТН, розглянемо зразок заповнення форми ТТН на прикладі.

Приклад

Продавець (ТОВ «Сонце») доставляє вантажним автомобілем із м. Києва до м.Ялти покупцю (ТОВ «Море») вантаж: 100телевізорів за ціною 12000 грн за штуку (ут.ч. ПДВ — 2000 грн), загальною вагою — 1,12 т.

Для наочності — інформація, яку має заповнювати:

 • вантажовідправник буде блакитного кольору;
 • водій (представник перевізника) — зеленого кольору;
 • вантажоодержувач — темно-червоного кольору.

Анастасія НЄВСКАЯ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»