Tagged: Податковий облік

Як відображаються в бухгалтерському та податковому обліку нестачі?

Відображення в бухгалтерському обліку.      Згідно з пп. «Б» пп. 11.12 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69 (далі...

Оплата товару векселем

Чи може підприємство А оплатити придбання товару у підприємства Б векселем, який був раніше отриманий від підприємства В? Якщо так, то як це відобразити в обліку? У процесі здійснення господарської діяльності нерідко виникають ситуації,...