Tagged: Основні засоби

Прискорена амортизація основних засобів у 2017-2018 роках

Чи можна застосовувати мінімальні строки експлуатації, зазначені в п. 43 підр. 4 р. ХХ ПКУ, без урахування пп. 138.3.1 ПКУ, який вимагає застосування більшого з строків експлуатації, визначеного за ПКУ або за стандартами бухобліку?...

Невиробничі фонди: податково-прибутковий облік для платників, які НЕ коригують фінрезультат

Підприємство має річний бухгалтерський дохід менш ніж 20 млн грн, тому не здійснює коригування фінрезультату до оподаткування. Як у такому разі враховувати витрати на купівлю кавоварки, мікрохвильовки та пилососа для невиробничих цілей у податково-прибутковому...

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності строк корисного використання такого об’єкта встановлено більший?

Чи може платник податку при нарахуванні амортизації в податковому обліку використовувати мінімально допустимий строк корисного використання об’єкта, якщо наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності строк корисного використання такого об’єкта встановлено більший?...

Чи вираховується ліквідаційна вартість об’єкта основного засобу при визначенні його вартості з метою нарахування амортизації з 01.04.2011?

Відповідь: Відповідно до п. 6 підр. 4 р. XX ПКУ для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ПКУ з метою нарахування амортизації з дати...

Чи враховуються за результатами інвентаризації для нарахування амортизації ОЗ, які у податковому обліку до 01.04.2011 відносились до 1 групи основних фондів і вартість яких на підставі п. 8.3.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” при досягненні розміру 1700 грн. була віднесена до складу валових витрат, але в бухгалтерському обліку вони мають вартість?

Відповідь: Вартість об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які включаються за групами відповідно до п. 145.1 ПКУ, визначається згідно з п. 6 підрозд. 4 розд. XX ПКУ.  Зокрема, для визначення переліку об’єктів...

У складі якої групи ОЗ орендаря – платника податку на прибуток має амортизуватися частина вартості поліпшення орендованого ОЗ, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ?

У складі якої групи ОЗ орендаря – платника податку на прибуток має амортизуватися частина вартості поліпшення орендованого ОЗ, яка перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп ОЗ? Відповідь Відповідно до п. 146.1 ПКУ...

До якої групи ОЗ та інших необоротних активів відносяться ОЗ, вартість яких за даними інвентаризації станом на 01.04.2011 є меншою 1000 грн., і відповідно за яким методом нараховується амортизація?

До якої групи ОЗ та інших необоротних активів відносяться ОЗ, вартість яких за даними інвентаризації станом на 01.04.2011 є меншою 1000 грн., і відповідно за яким методом нараховується амортизація? Відповідь Відповідно до п. 6...

В чому суть виробничого методу амортизації?

В чому суть виробничого методу амортизації? Відповідь  Суть методу: Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка

Облік основних засобів, унесених у статутний капітал комунальних підприємств

09.08.2013 р. запрацювали зміни, які Мінфін вніс у бухоблікові стандарти. Зачепили вони й комунальний сектор. Про це «Інтерактивна бухгалтерія» розповідала в матеріалі «Система ПСБО — удосконалення триває: вивчаємо зміни» № 68 за 2013 р. Як нині комунальні підприємства мають відображати отримання основних засобів у...

Ремонти та технічне обслуговування основних засобів: податковий та бухгалтерський облік

   Кожне підприємство, що має на балансі основні засоби, стикається з необхідністю нести витрати по їх утриманню і підтримання в робочому стані. Ці витрати включають в себе і технічне обслуговування, і ремонт, і модернізацію....