Tagged: Інвентаризація

Бюджетні установи отримали нові інвентаризаційні форми

Мінфін наказом № 572 затвердив типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації активів та зобов’язань. Які нові вимоги щодо оформлення документів, що застосовуються для відображення результатів інвентаризації? Чи є якісь особливості заповнення інвентаризаційних...

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу” від 14.08.2013 р. № 711

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів” від 16.11.2009 р. № 1327 (редакція 16.11.2009)

Редакція від 16.11.2009 р. Чинна: 30.12.2013 р. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 16 листопада 2009 року № 1327 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів Відповідно до частини другої статті 6 Закону України...

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання фінансової звітності” від 28.02.2000 р. № 419

Чинна 26.01.2013 р.   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2000 р. № 419 Київ Про затвердження Порядку подання фінансової звітності Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” Кабінет...

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. № 732

Редакція від 22.11.2004 р. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...