Tagged: Бухгалтерський облік

Депозити в житті платника податку на прибуток: як показати в бухгалтерському та податковому обліку

Подеколи підприємства, що мають вільні кошти, воліють не пускати їх в оборот, а бажають покласти на депозит, аби отримати відсотки за ними. Тож розгляньмо, як у бухгалтерському та податковому обліку показати надання/отримання тіла депозиту...

Облік відрахувань до місцевого бюджету частини чистого прибутку державного підприємства

Як у бухгалтерському обліку державного підприємства відображається відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку?  Відповідно до ст. 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.06 № 185-V державні унітарні підприємства та їх об’єднання...

Підтвердження витрат на обслуговування власного основного засобу

Виробниче підприємство здійснює обслуговування власного основного засобу (оптоволоконної лінії). Які документи необхідні для підтвердження вартості витратних матеріалів у складі податкових витрат? Відповідно до п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) витрати, які враховуються для визначення...

На підставі яких документів проводиться списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів на підприємстві?

 Відповідно до п. 138.2 ПКУ витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших...

Як відображаються в бухгалтерському та податковому обліку нестачі?

Відображення в бухгалтерському обліку.      Згідно з пп. «Б» пп. 11.12 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом МФУ від 11.08.94 р. № 69 (далі...

Неприбуткові організації. Особливості бухгалтерського обліку

Облік доходів      Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XІV він поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України,...