Tagged: Архів на підприємстві

Операції з документами Національного архівного фонду: коли потрібно повідомляти держархів

Будь-яка фіз- чи юрособа — власник документівНаціонального архівного фонду (далі —НАФ) зобов’язана повідомляти державні архівніустанови (п.п. 2.1,2.3 Порядку № 1617) у двохвипадках. Перший — відчуження документівНАФ (їх продаж, дарування, міна). Другий —набуття права власності...

Державний нотаріальний архів: у яких випадках може стати в пригоді суб’єкту господарювання

Які документи зберігаються в державному нотаріальному архіві? За яких умов і стосовно яких саме документів юрособа чи фізособа має право отримати дублікати чи копії з них? ВІДПОВІДЬ: Суб’єкти господарювання в ході своєї діяльності часто...

Приватна архівна установа: вимоги до створення та функціонування

В останні роки дедалі більшого поширення набуває діяльність приватних архівних установ (далі — ПрА), що пропонують свої послуги з упорядкування та зберігання документів приватним суб’єктам господарювання накомерційній основі. Попит на такі послуги також помітно...

Положення про архівний підрозділ підприємства

Діяльність архіву як окремого підрозділу може запроваджуватися підприємством на власний розсуд. Та в будь-якому разі, згідно із ч. 1 ст. 32 Закону про НАФ, підприємство зобов’язане забезпечити схоронність документів, нагромаджених за час його діяльності, до проведення...

Зразок протоколу збору учасників про створення архівного підрозділу

 ПРОТОКОЛ Загальних зборів учасників ТОВ “Ялта” № 12 м. Львів                                                                                                                                                                          01.10.13 р. НА ЗБОРАХ ПРИСУТНІ: 1. Глібов Олег Романович — учасник, якому належать 65% статутного капіталу Товариства. 2. Мірчук Віктор Степанович — учасник, якому...

Зразок положення про архівний підрозділ

 Перший крок до запровадження на підприємстві положення про його архівний підрозділ — затвердження такого нормативу розпорядчим актом засновників юрособи, тобто протоколом зборів учасників. Зразок такого протоколу ми пропонуємо вашій увазі. А також скачати у форматі MS Word...

Експертиза цінності документів на підприємстві: хто, коли й для чого

Під час діяльності підприємства накопичуються різноманітні документи. Великий обсягостанніх може спричинити їх втрату чи пошкодження. Виявити найважливіші документидопоможе експертиза цінності документів. З’ясуємо детальніше, коли саме вонанеобхідна, як і хто визначає цінність документів. Кожна юрособа...