Списання дебіторської заборгованості: наслідки щодо податку на прибуток та ПДВ