Сплата податків і ЄСВ не на той рахунок: судова практика

Грудень 2, 2014 0 By admin

Підприємство помилилося в реквізитах рахунків під час сплати податку та єдиного внеску. Унаслідок цього подало заяву про переведення (зарахування) коштів на правильні рахунки. Однак туди гроші потрапили із запізненням. Чи можна уникнути штрафів?

ВІДПОВІДЬ: Шанс уникнути відповідальності за сплату податків і ЄСВ на неправильний рахунок є, однак відстоювати власну правоту, найімовірніше, доведеться в суді. При цьому судова практика застосування штрафів за такі огріхи також є неоднозначною.

Зважаючи на те що рахунки для сплати податків і ЄСВ щороку можуть змінюватися (а то й частіше) — помилки в рахунках для сплати податків та зборів виникають нерідко. Як до них ставляться контролери?

Податківці зокрема в роз’ясненні від 15.01.2002 р. № 25 наголосили, що коли платник податків неправильно заповнив реквізити платіжних документів або спрямував кошти на неправильний код бюджетної класифікації (тобто не на код, за яким повинні бути погашені податкові зобов’язання), то кошти не надійдуть до відповідного рахунка певного району, а отже, сума податкового зобов’язання платника податків не буде погашена. У випадку непогашення платником податків у встановлені строки узгодженої суми податкового зобов’язання такий платник податків несе відповідальність згідно із чинним законодавством. Незважаючи на застарілість наведеного роз’яснення, викладена в ньому позиція досі актуальна та виконується податківцями на практиці.

На жаль, аналогічну позицію підтримував і Пенсійний фонд України в листі від 06.09.2011 р. № 18726/03-2 щодо помилок під час сплати ЄСВ: «у разі сплати сум єдиного внеску на неналежні рахунки застосування фінансових санкцій є правомірним».

Штрафні санкції

Сплата податків на неправильні рахунки. Як зазначалося вище, такий огріх контролери розцінюють як несвоєчасну сплату податків. У такому разі застосовують санкції згідно зі ст. 126ПКУ — штраф у розмірі 10% та 20% залежно від періоду запізнення.

Крім того, платнику податків може загрожувати пеня згідно зі ст. 129 ПКУ, а посадовим особам підприємства — адмінштраф відповідно до ст. 163КпАП у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 грн до 170 грн) за неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Сплата ЄСВ на неправильні рахунки. На тих платників ЄСВ, які через помилку запізнилися зі сплатою збору, чекає пеня в розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу та штраф у сумі 10% своєчасно не сплачених сум (ч. 10 та п. 2 ч. 11 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI,далі — Закон про ЄСВ).

Судова практика вирішення спорів про сплату податків на неправильні рахунки

Наведемо декілька аргументів, які суди беруть до уваги, приймаючи рішення на користь платників податків у справах стосовно помилкової сплати податків не на той рахунок.

Теза 1. Хоча кошти перераховано на неправильний рахунок, вони все одно потрапили до Державного бюджету України, а точніше — на єдиний казначейський рахунок (ч.ч. 4, 5 ст. 45Бюджетного кодексу України). Згідно з Положенням про єдиний казначейський рахунок, затвердженим наказом Держказначейства України від 26.06.2002 р. № 122, цей рахунок є консолідованим і об’єднує всі рахунки. А оскільки від перестановки доданків сума не змінюється, суди вважають, що порушення немає взагалі. Для прикладу, див. ухвали ВАСУ від 08.08.2013 р. у справі № К/9991/38036/12 та від 15.09.2011 р. у справі № К-184/08.

Теза 2. Незважаючи на помилку в номері рахунка, призначення платежу вказано правильно. Тому порушення в діях платника податку немає. Таку позицію відстоює ВАСУ в ухвалі від 20.12.2011 р. у справі № К-37241/09.

Нагадаємо!

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів затверджено наказом Міндоходів від 22.10.2013 р. № 609.

Теза 3. Штраф за несвоєчасну сплату не відповідає принципу пропорційності вчиненого правопорушення наслідкам, які вони спричинили. Така вимога визначена в п. 8 ч. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України. У цьому разі, на відміну від попередніх рішень, суд вважав, що порушення таки є. Утім кошти все ж потрапили до бюджету своєчасно. Тому штраф явно не пропорційний до порушення (див. ухвалу ВАСУ від 12.04.2012 р. у справі № К-26675/09.

Водночас є й рішення, прийняті не на користь платників податків. Зокрема — постанова Львівського окружного адміністративного суду від 12.11.2013 р. у справі № 813/2662/13-а, ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 12.11.2013 р. по справі № 876/7246/13.

Судова практика вирішення спорів про сплату ЄСВ на неправильні рахунки

Щодо помилок у рахунках ЄСВ, судова практика здебільшого негативна. Для прикладу, див.ухвали ВАСУ від 13.02.2014 р. у справі № К/800/25360/13 та від 06.02.2014 р. у справі № К/800/55133/13.

Така тенденція зумовлюється дещо іншим змістом законодавства. Зокрема єдиний соцвнесок не є податком та не сплачується до бюджету. Крім цього, ч. 10 ст. 9 Закону про ЄСВ визначає, що слід вважати «днем сплати внеску». Це є день списання коштів із рахунка платника. Однак, як наголошує ця норма, кошти мають бути списані на «відповідні рахунки органу доходів і зборів».

Інакше кажучи, рахунки отримувача повинні бути правильними. Таку позицію висловив, зокрема, Луганський окружний адміністративний суд у постанові від 19.02.2013 р. у справі № 812/332/13-а.

Підкидають хмизу в огонь також п.п. 4.2 та 7.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455. Тут також передбачено, що внесок потрібно сплачувати чітко на відповідні рахунки.

Однак подеколи суди приймають рішення на користь платників ЄСВ. Для цього найчастіше мають значення такі моменти:

  • по-перше, важливою єсвоєчасність подання заяви про перерахування коштів на правильний рахунок. Скажімо, ВАСУ в ухвалі від 12.12.2013 р. у справі № К/800/6761/13 наголосив, що заява подана ще до спливу строку сплати ЄСВ;
  • по-друге, суди беруть до уваги порушення з боку органів державної влади. Зокрема, в ухвалі від 19.03.2014 р. у справі № К/800/30622/13 ВАСУ врахував, що Управління Пенсійного Фонду, незважаючи на заяву про перерахування коштів, винесло вимогу про сплату заборгованості та рішення про штраф. Таким чином, Управління не скористалося правом на погашення заборгованості шляхом зарахування суми на правильний рахунок;
  • по-третє, вагомим є факт, що платник ЄСВне знав реквізитів нового рахунка не зі своєї вини. Наприклад — постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 10.10.2013 р. у справі № 815/3507/13-а. Суд узяв до уваги, що рахунок було змінено напередодні сплати, і нові реквізити не були повідомлені на сайті. Тож неможливо було дізнатися про новий рахунок.

Як бачимо, практика щодо штрафів за несвоєчасну сплату доволі різноманітна. Отже, аби уникнути ризику, платникам слід використовувати відомий принцип «тричі зміряй, а раз відріж».

Олександр АНДРЕЙКО,

юрист, м. Львів