Штрафні санкції по ЄСВ: порядок застосування

Грудень 11, 2014 0 By admin

Консультують спеціалісти Міндоходів

За якою процедурою застосовуються штрафні санкції за порушення норм законодавства по ЄСВ?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до п. 7.1 р. VІI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 455 (далі —Інструкція № 455), за порушення норм законодавства про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до платників, на яких покладено обов’язок нараховувати, обчислювати та сплачувати ЄСВ, застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня) відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

  1. За несплату (неперерахування) або невчасну сплату (невчасне перерахування) єдиного внескудо платників ЄСВ, визначених пп. 1–4 п. 2.1 р. II Інструкції № 455, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум. При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за формою згідно з додатком 9 до Інструкції № 455.

Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних карток особових рахунків платників.

Під час застосування штрафів, за несплату (неперерахування) або невчасну сплату (невчасне перерахування) єдиного внеску приймається одне рішення після сплати (погашення) у повному обсязі недоїмки окремо за кожен період, за який сплачується ЄСВ, незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період.

  1. У разі несплати, неповної сплати або невчасної сплати суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10% таких несплачених або невчасно сплачених сум (пп. 5 п. 7.2 р. VІІ Інструкції № 455).  Водночас складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 12 до Інструкції № 455. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта перевірки.
  2. Пеня. На суму недоїмки платнику ЄСВ нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу (п. 7.5 р. VІІІнструкції № 455). Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем спливу строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених, зокрема, п.п. 7.2 та 7.5 р. VІІ Інструкції № 455, за наслідками розгляду акта та інших матеріалів про порушення приймає начальник відповідного органу доходів і зборів або його заступник. Рішення приймається за встановленою формою у двох примірниках (п. 7.7 р. VІІ Інструкції № 455).

Перший примірник рішення протягом трьох робочих днів із дня його винесення надсилається платнику в порядку, установленому для надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику або головному бухгалтеру платника, банку чи фізичній особі — платнику ЄСВ.

Другий примірник залишається в структурному підрозділі, на який покладено обов’язки з організації контролю за надходження сум єдиного внеску та інших платежів до органів доходів і зборів.

Надіслані (вручені) рішення про застосування фінансових санкцій реєструються в журналі обліку рішень за формою згідно з додатком 15 до Інструкції № 455. Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, у межах календарного року.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим)юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі такого платника ЄСВ під підпис або надіслано листом із повідомленням про вручення.

Рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається надісланим (врученим)фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого її місце перебування з повідомленням про вручення.

Якщо платник на день надсилання йому органом доходів і зборів рішення про нарахування пені та застосування штрафів не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навітьу разі його повернення як такого, що не знайшло адресата.

Коли ж неможливо вручити платнику ЄСВ рішення про нарахування пені та застосування штрафів поштою у зв’язку з його відсутністю за місцезнаходженням (або службових осіб платника ЄСВ за його місцезнаходженням), відмовою службових осіб платника ЄСВ прийняти рішення, рішення про нарахування пені та застосування штрафів вважається врученимплатнику ЄСВ у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом (п. 7.10 Інструкції № 455).

У разі якщо платник ЄСВ отримав рішення про нарахування пені та/або застосування штрафів і не сплатив зазначені в них суми протягом десяти робочих днів, а також не оскаржив це рішення чи не повідомив у цей строк відповідний орган доходів і зборів про його оскарження, таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органів Державної казначейської служби України (п. 7.11 Інструкції № 455).

Суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати ЄСВ, стягуються в тому самому порядку, що й суми недоїмки із сплати ЄСВ (п. 7.12 Інструкції № 455).

Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату недоїмки, якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (п. 7.13 Інструкції № 455).

ДПІ в Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві