Штатний розпис необхідний, навіть якщо працює лише керівник

Лютий 2, 2017 0 By admin

Законодавство не передбачає єдиних стандартів штатного розпису, тому він може мати довільну форму. Виняток маємо лише для бюджетних установ й організацій, які складають такий документ за формою, наведеною в наказі  Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

Підприємства й інші суб’єкти господарювання недержавної форми власності, і ті, у яких наявність штатного розпису не врегульовано чинним законодавством, управі самостійно вирішувати питання щодо того, які посади обійматимуть майбутні працівники, скільки необхідно робітників і яким буде розмір їхньої зарплати.

Однак при перевірках Держпраці звертає увагу на вимогу, аби мінімальна тарифна ставка (посадовий оклад) установлювалася на рівні прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (із 01.01.2017 р. — 1600 грн).

До того ж штатний розпис є обов’язковим, навіть якщо на підприємстві працює одна людина, наприклад, керівник.

Із часом за потреби створюється новий штатний розпис або вносяться зміни до існуючого, зокрема у випадку введення нових штатних одиниць, зміни розміру заробітної плати чи істотних умов роботи (систем і розмірів оплати праці, розрядів і найменувань посад тощо).

Після внесення змін видається наказ, який має містити обґрунтування цих нововведень і їх формулювання. У разі структурної перебудови підприємства видається наказ про затвердження нового штатного розпису та скасування чинного. У решті випадків наказом уносяться зміни без перезатвердження чинного документа.

Кількість і періодичність змін штатного розпису протягом року не обмежуються. Але робити це щомісяця недоцільно, тому під час складання документа на початку року бажано враховувати перспективи розвитку підприємства.

Дата виведення посад (скорочення) або дата затвердження штатного розпису з урахуванням змін структури підприємства, наприклад, у зв’язку з реорганізацією (унесення змін до раніше визначених умов праці), мають бути такими, щоб підприємство, як цього вимагає ст. 49-2 КЗпП, мало змогу не пізніше ніж за 2 місяці попередити працівників, яких стосуються зміни.

Відповідні поради надало Управління Держпраці в Кіровоградській області.