Щодо визначення місця проведення документальної невиїзної перевірки (лист від 05.09.2011 р. № 16118/6/10-1015/3488)

Січень 15, 2013 0 By admin

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  
   ЛИСТ
  
   від 05.09.2011 р. N 16118/6/10-1015/3488


  
   Про надання податкової консультації

   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист від 10.08.2011 р. N 1586 стосовно визначення місця проведення документальної невиїзної перевірки та повідомляє таке.
   
   Порядок проведення документальних позапланових перевірок передбачений статтею 78 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
   
   Так, зокрема, відповідно до пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 ПКУ документальна позапланова перевірка проводиться у разі коли розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.
   
   Пунктом 11.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 979 (далі – Порядок), передбачено, що під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно до законодавства.
   
   Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід у 3-денний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:
   
   заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;
   
   оригінал довідки за ф. N 4-ОПП;
   
   копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;
   
   копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).
   
   У такому самому порядку мають бути подані документи і в разі прийняття рішення про закриття відокремлених підрозділів юридичної особи.
   
   Пунктом 11.2 Порядку передбачено, що у зв’язку з припиненням платника податків органи державної податкової служби розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
   
   заяви за ф. N 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктом 11.1 цього розділу;
   
   відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
   
   відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;
   
   судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.
   
   Відповідно до пункту 11.3 Порядку у разі отримання документів згідно з пунктом 11.2 цього розділу та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, органом державної податкової служби приймається рішення про проведення документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому

органі.
   
   Підпунктом 11.3.1 п. 11.3 Порядку визначено, що у разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за основним місцем обліку юридичної особи.
   
   До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що припиняється, залучаються також органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку за неосновним місцем обліку. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за основним місцем обліку платника податків.
   
   Підпунктом 11.3.4 п. 11.3 Порядку визначено, що якщо орган державної податкової служби не може провести документальну позапланову перевірку платника податків з причини відсутності існування платника податків або невстановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, несвоєчасного надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а також у зв’язку з неведенням податкового та бухгалтерського обліку або відсутністю первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, орган державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня встановлення таких обставин надсилає державному реєстратору повідомлення про неможливість проведення документальної позапланової перевірки платника податків та видачі довідки за ф. N 22-ОПП.
   
   Таким чином, проведення документальної позапланової перевірки органами ДПС відокремлених підрозділів юридичної особи та зняття останніх з податкового обліку у зв’язку з їх ліквідацією здійснюється у порядку та з дотриманням усіх процедур, передбачених зазначеними нормами ПКУ та Порядку.
   
   Перший заступник Голови комісії
   з проведення реорганізації ДПА України,
   заступник Голови ДПС України
   
   О. В. Клименко