Щодо оприбуткування та продажу ТМЦ, отриманих при ліквідації основних засобів (Лист ДПСУ від 23.05.2012 №8802/6/15-1415)

Січень 14, 2013 0 By admin

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  
   ЛИСТ
  
   від 23.05.2012 №8802/6/15-1415


  
   Про розгляд листа

   
   Державна податкова служба України розглянула лист < …….> стосовно оприбуткування та продажу ТМЦ, отриманих при ліквідації основних засобів і повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 146.16 ст. 146 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів.
   
   Враховуючи викладене, оскільки у випадку ліквідації основних засобів підприємство отримує товарно-матеріальні цінності (далі – ТМЦ), які можуть бути використані у господарській діяльності, а також реалізовані, тому відповідно до п.п. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Кодексу у звітному періоді визнання таких ТМЦ активами їх вартість включається до складу доходу, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.
   
   У разі реалізації ТМЦ, отриманих в результаті ліквідації основних засобів, їх вартість, за якою вони раніше визнавались активом, включається до складу витрат відповідно до п.п. 138.8 ст. 138 Кодексу як прямі матеріальні витрати. Одночасно за датою переходу покупцеві права власності на такі ТМЦ до складу доходу, що враховується при обчисленні об’єкта оподаткування, включається вартість таких ТМЦ, за якою вони продаються (п.п. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Кодексу).
    
   Заступник Голови 
    А.П. Ігнатов