Щодо оподаткування операцій з відступлення права вимоги (лист від 11.06.2012 р. № 9765/6/15-1415)

Січень 17, 2013 0 By admin

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  
   ЛИСТ
  
   від 11.06.2012 №9765/6/15-1415

   
   

< …….>

   
   

Про розгляд листа

   
   Державна податкова служба України розглянула лист < …….> щодо оподаткування операцій з відступлення права вимоги і повідомляє.
   
   Відповідно до ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
   
   До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.514 Цивільного кодексу України).
   
   Відповідно до п.п.14.1.255 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) відступлення права вимоги – операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.
   
   Оподаткування операцій з відступлення права вимоги передбачено п.153.5 ст.153 Кодексу.
   
   З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов’язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.
   
   При першому відступленні зобов’язань витрати, понесені платником податку – першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами – у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення такого відступлення відповідно до вимог цього Кодексу, а за іншими цивільно-правовими договорами – у розмірі фактичної заборгованості, що відступається.
   
   До складу доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку – першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону.
   
   Виходячи з вищевикладеного, оподаткування податком на прибуток операцій з передачі (відступлення) банком права вимоги за кредитними договорами відбувається згідно з п.153.5 ст.153 Кодексу.
   
   Заступник Голови 
   А.П. Ігнатов