Щодо деяких питань визнання заборгованості безнадійною (лист від 07.06.2012 р. № 9536/6/15-1415)

Січень 16, 2013 0 By admin
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 07.06.2012 №9536/6/15-1415

< …….>

   Про розгляд листа

   
   Державна податкова служба України розглянула лист < …….> щодо деяких питань оподаткування і повідомляє.
   
   Згідно з абз. г) п.п.138.10.6 п.138.10 ст.138 Кодексу до складу інших витрат включаються інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема, витрати на створення резерву сумнівної заборгованості визнаються витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.
   
   Згідно з п.п. 14.1.11 п.14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України (далі-Кодекс) безнадійна заборгованість – заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
   
   а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
   
   б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості;
   
   в) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;
   
   г) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до закону та договору, за умови, що інші дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника, визначені нормативно-правовими актами, не призвели до повного покриття заборгованості;
   
   ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
   
   д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.
   
   Таким чином, винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві в зв’язку з відсутністю у боржника майна та коштів, на які можна звернути стягнення, ще не є підставою для визнання заборгованості безнадійною.
   
   Заступник Голови                                                                       А.П. Ігнатов