Що відображати в податковому обліку підприємства яке зазнає збитків через бойові дії

Грудень 23, 2014 0 By admin

Коментар до листа ДФСУ від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15

У листі від 16.10.14 р. № 5218/6/99-99-19-02-02-15 (далі лист № 5218) ДФСУ спробувала відповісти на запитання про відображення в прибутковому й ПДВшному обліку вилучення воєнізованими формуваннями застрахованих транспортних засобів, призначених для продажу. А також про отримання страхового відшкодування. Тут, як то кажуть, якщо посміхнеться доля. Щоправда, з листа не зрозуміло нюанси податкового обліку. Тому давайте з’ясуємо разом. Насамперед наголосимо: тут треба подбати про документальне забезпечення подій, що сталися.

Податок на прибуток

Отже, бойовики вилучили застрахований товар. Зрозуміло, що він уже жодним чином не вплине на податковий облік. А от зі страховим відшкодуванням ситуація інша.

Контролери в листі з посиланням на пп. 140.1.6 Податкового кодексу України (далі ПКУ) зазначають:

застраховані збитки підуть до витрат того періоду, у якому їх понесено, тобто тоді, коли оформлено страховий акт;

— страхове відшкодування збитків відображають у доходах у періоді його одержання.

І в цьому ми з податківцями цілком згодні. Розмір доходів визначає страховик.

Хоча у “Віснику Міністерства доходів і зборів України11 № 38 за 2014 р.на crop. 38 контролери виклали іншу позицію, відповідно до якої датою одержання доходу у вигляді страхового відшкодування варто вважати дату прийняття страховиками рішення про страхову виплату або дату отримання інформації про виплату з боку страховика. Зауважимо: така позиція не відповідає пп. 140.1.6 ПКУ.

Застраховані збитки потрапляють до ряд. 06.4.43 додатка 1В до прибуткової декларації1, а отримане відшкодування — до ряд. 03.22 додатка ІД до неї.

У листі № 5218 податківці жодним словом не обмовилися про франшизу.

З відповіді випливає: збитки йдуть до витрат повною сумою. Водночас у категорії 102.09.01 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі ЗІР) вони пояснюють: сума застрахованих збитків дорівнює сумі страхового відшкодування, наведеній у розрахунку до страхового акта, що визначається як різниця між сумою матеріального збитку й франишзою.

Тобто, на думку контролерів, до податкових витрат іде саме зазначена різниця. Ми з такою точкою зору не згодні.

Нагадаємо: франшиза є частиною збитків, що не відшкодовується за договором страхування (ст. 9 Закону України “Про страхування” від 07.03.96 р. № 85/96-ВР). Себто у витратах має опинитися повна сума страхових збитків.

ПДВ

Тут податківці фактично не торкнулися податкового обліку. Вони лишень зупинилися на поверненні покупцеві авансу за вилучені воєнізованими формуваннями товари. Загалом немає чого заперечити. Дійсно, у разі повернення аван- су (у будь-якому випадку, а не тільки у зв’язку з обставинами непереборної сили) продавець має право зменшити податкові зобов’язання й оформити розрахунок коригування до раніше виписаної податкової накладної.

Але йдемо далі. Вилучено товари, тобто вони вже не будуть використані в госпдіяльності підприємства.

Тож, відповідно до абз. “г” п. 198.5 ПКУ якщо під час їх купівлі було збільшено податковий кредит, необхідно нарахувати податкові зобов’язання в сумі, що дорівнює раніше задекларованому податковому кредитові.

Ці зобов’язання фіксують у рядку 1 декларації з ПДВ.

Сума одержуваного страхового від- шкодування на ПДВшний облік не впливає. Себто її в декларації з ПДВ

не зазначають, оскільки це не постачання.

Подібний механізм співзвучний із поглядами контролерів, викладеними в категорії 101.24 ЗІР. Зокрема, податківці підтверджують: кошти, що надходять як компенсація за знищення (загибель) урожаю від страхової компанії, не будуть компенсацією за поставлені товари/по- слуги, а тому вони не об’єкт для ПДВ.

Наталя АЛПАТОВА