Щодо адміністративних правопорушень (Лист від 25.10.2013 р. № 16/22083/НК) Комісії,НКЦПФР

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЛИСТ

від 25.10.2013 р. № 16/22083/НК

Про адміністративні правопорушення

<…>

Щодо питання № 1
У разі виявлення Комісією порушень , передбачених статтями 163 , 1635 , 1636 , 1637 , статтями 1638 – 16312 , 1669 , 18830 та 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) , протоколи про адміністративні правопорушення в межах наданих повноважень мають право складати Голова Комісії , члени Комісії або уповноважені Комісією посадові особи .

Комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення , пов’язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163 , 1635 , 1636 , частина перша статті 1637 , статті 1638 – 16311 , 18830 КУпАП).

Від імені Комісії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Комісії , члени Комісії та уповноважені Комісією посадові особи (стаття 244 17 КУпАП).

Справи про адміністративні правопорушення , передбачені частиною другою статті 163 7 , статтею 163 12 , статтями 166 9 та 188 34 КУпАП , розглядаються суддями районних , районних у місті , міських чи міськрайонних судів (стаття 221 КУпАП).

Щодо питання № 2
Відповідно до статті 36 КУпАП при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо .

Таким чином , враховуючи те , що КУпАП передбачено , що за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення , розгляд яких віднесено до компетенції Комісії , уповноважена особа може застосувати тільки санкцію у вигляді штрафу , адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо .

Такий порядок застосування адміністративного стягнення обумовлений тим , що справи про адміністративні правопорушення стосовно одного й того ж особи вирішують , як правило , різні посадові особи , яким надано повноваження розглядати такі справи .

Щодо питання № 3
Статтею 22 КУпАП передбачено , що при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган ( посадова особа) , уповноважений вирішувати справу , може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням .

Таким чином , стаття 22 КУпАП не передбачає обов’язковості звільнення від адміністративної відповідальності за все малозначні правопорушення , а передбачає тільки право органу ( посадової особи) прийняти таке рішення.

Необхідно вказати , що поняття малозначності правопорушення відсутня в КУпАП так само, як і конкретний перелік складів правопорушень , при вчиненні яких орган ( посадова особа) , уповноважений вирішувати справу про адміністративне правопорушення , може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням .

Вичерпний перелік обставин , за наявності яких провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато , а розпочате підлягає закриттю , передбачений статтею 247 КУпАП . Серед передбачених обставин відсутня така обставина для закриття , як малозначність вчиненого адміністративного правопорушення .

Посадова особа , що розглядає справу про адміністративне правопорушення , може призначити тільки те адміністративне стягнення, яке міститься в тій чи іншій статті законодавчої акта, який встановлює відповідальність за конкретне адміністративне правопорушення .

Слід зазначити , що статтями КУпАП , які встановлюють адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства про цінні папери , прямо передбачено, що за правопорушення , зазначені в даних статтях , застосовується санкція у вигляді штрафу , тому обмеження усним зауваженням не буде відповідати вимогам статей КУпАП , якими передбачено відповідальність .

Щодо питання № 4
Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 2010 році до адміністративної відповідальності у вигляді застосування штрафу було притягнуто 80 осіб на суму 131 400 грн. А в 2011 році – 127 осіб на суму 166 260 грн.

Уповноваженими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 2012 році до адміністративної відповідальності у вигляді застосування штрафу було притягнуто 60 осіб на суму 104 210 грн. А в I півріччі 2013 року – 86 осіб на суму 247 180 грн.

Щодо направлення матеріалів перевірок до правоохоронних органів з метою вирішення питань про кримінальну відповідальність зазначимо таке .

Пунктом 11 статті 8 Закону України ” Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні ” (далі – Закон ) визначено , що Комісія має право, зокрема , направляти матеріали до правоохоронних органів стосовно фактів правопорушень , за які передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність , якщо в компетенцію Комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопорушення .

У період з січня 2010 по вересень 2013 року включно Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Комісією здійснювалося направлення матеріалів до правоохоронних органів відповідно до зазначеної вище нормою.

Щодо питання № 5
Відповідно до пункту 1 розділу II Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів , затвердженого рішенням Комісії від 04.09.2012 № 1178 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2012 за № 1643/ 21955 (далі – Порядок від 04.09.2012 № 1178 ) , підставою для проведення Комісією планової перевірки емітента є включення його до плану-графіка проведення перевірок на відповідний квартал.

Датою , з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки , є дата закінчення попередньої планової перевірки.

Відповідно до пункту 2 розділу II Порядку від 04.09.2012 № 1178 позапланова перевірка передбачає незаплановану Комісією перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду з окремих питань.

Згідно з пунктом 4 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню ) доходів , одержаних злочинним шляхом , або фінансуванню тероризму , затвердженого рішенням Комісії від 19.07.2012 № 997 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08 .2012 за № 1353/ 21665 (далі – Порядок № 997 ) , планова виїзна перевірка проводиться за період з дати закінчення попередньої перевірки або за певний період діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до пункту 8 розділу II Порядку № 997 позапланова перевірка передбачає незаплановану органом контролю перевірку відповідності діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню ) доходів , одержаних злочинним шляхом , або фінансуванню тероризму протягом періоду , який підлягає перевірці , з окремих питань.

Відповідно до пункту 9 статті 8 Закону Комісія має право, зокрема , проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово- господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів та саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів.

З 1 січня 2013 набула чинності норма статті 8 Закону , а саме пункту 91 , відповідно до якої Комісія має право самостійно або спільно з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами , термін дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовані , вимог законодавства , передбачених на випадок закінчення терміну дії або анулювання ліцензії . Така перевірка може бути проведена не більше ніж протягом трьох років з дня закінчення дії ( анулювання ) зазначеної ліцензії .

Також Порядком проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку і діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку , затвердженим рішенням Комісії від 12.02.2013 № 161 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 06.03.2013 за № 377 / 22909 ( далі – Порядок № 161 ) , встановлено єдиний механізм здійснення Комісією перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку і діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Крім того , зазначеним Порядком № 161 передбачено підстави для проведення Комісією планових та позапланових перевірок.

Враховуючи зазначене вище , Комісія має право проводити перевірки суб’єктів перевірки за будь-який період діяльності професійних учасників ринку цінних паперів , але з урахуванням повноважень , підстав , визначених Законом та Порядком № 161 .

Член Комісії                                                                                                       Є. Воропаєв

Щодо адміністративних правопорушень (Лист від 25.10.2013 р. № 16/22083/НК)
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *