Розрахунок відпускних: що потрібно знати бухгалтеру (частина 2)

Липень 23, 2014 0 By admin

Розглянемо особливості обліку окремих виплат працівникам при розрахунку відпускних. Початок статті дивіться у частині 1.

Відповідно до п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 №100 (далі − Порядок № 100), при визначенні сум відпускних не враховуються такі виплати працівника, як:

1) за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять у обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

2) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога тощо);

3) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

4) премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

5) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

6) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

7) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

8) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

9) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

10) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

11) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

12) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

13) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

14) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

15) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Тобто, якщо працівник виявив бажання піти у відпустку у липні місяці, а у січні він отримав винагороду за підсумками роботи за попередній рік, то при розрахунку середньомісячної заробітної плати ця винагорода враховується лише за 6 місяців минулого року.

Джерело: АФ “Де Візу”