Реєстр виданих та отриманих податкових накладних: форма Реєстру та особливості його ведення

Лютий 20, 2013 0 By admin


Із січня цього року платники ПДВ мають вести Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (за текстом – Реєстр) за формою та в порядку, які затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (за текстом – наказ № 1002), а відповідно до п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу щомісяця в терміни, передбачені для податкової звітності (календарний місяць), подавати до органу ДПС копії записів у реєстрах за такий період в електронному вигляді.
  
   Наказ № 1002 набрав чинності з 10.01.2011 р.
  
   Форма Реєстру складається з інформаційних службових полів, розділу I «Видані податкові накладні» та розділу II «Отримані податкові накладні».
  
   Платником податку при поданні копії Реєстру до декларації з ПДВ проставляється позначка (х) у рядку 011 «Звітної».
  
   У випадку якщо платником ПДВ до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період подається нова звітна декларація, платник до такої нової звітної декларації повинен подати копії записів у Реєстрі та поставити позначку (х) у рядку 012 «Звітної нової».
  
   Обов’язковим є заповнення рядка 013 «Номер порції реєстру», в якому вказується числове значення від 01 до 99. Згідно з електронним форматом (відповідно до стандарту), затвердженим ДПС України, реєстри, що містять значну кількість записів, рекомендується подавати порціями – не більше 20 тисяч записів.
  
   Оскільки Податковим кодексом передбачено ведення окремого обліку:
  
   • сільськогосподарськими підприємствами, які обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (ст. 209 цього Кодексу);
  
   • сільськогосподарськими підприємствами, що відповідають критеріям, визначеним для спеціального режиму, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства і реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах (п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу);
  
   • переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно) (п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу), –
  
   такі платники складають окремі декларації з ПДВ за визначеними видами діяльності. Відповідно такі платники подають окремі реєстри до кожної форми податкової декларації з ПДВ.
  
   При цьому позначка (х) проставляється у рядку службового поля, яке відповідає формі декларації (рядки 021 – 024).
  
   Звітний (податковий) період (місяць чи квартал), за який подається Реєстр, зазначається у службовому полі 03 «Звітний (податковий) період».
  
   Оскільки платники, що обрали звітний податковий період – квартал, подають податкову декларацію з ПДВ щокварталу, а Реєстр – щомісяця, при поданні таких реєстрів рядок 01 «Подається до декларації з ПДВ» у них не заповнюється, а в рядку 03 «Звітний (податковий) період» зазначається відповідній звітній період – квартал.
  
   У службовому полі 04 «Платник» зазначається найменування – для юридичної особи та постійного представництва; прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця; найменування, дата та номер договору – для спільної діяльності; найменування, дата та номер договору – для особи – управителя майном; найменування, дата та номер угоди про розподіл продукції – для інвестора (його постійного представництва).
  
   Із січня цього року Порядком № 1002 передбачено можливість делегування платником податку філії або структурному підрозділу права ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код, про що письмово поінформувати орган ДПС за місцем його реєстрації як платника ПДВ.
  
   У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника у службовому полі 04 «Платник» зазначається найменування платника і через дріб – найменування та числовий код, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.
  
   Під час виконання договорів про спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл прод] ]>