Ремонт орендованого автомобіля та списання запчастин

Лютий 15, 2017 0 By admin

Підприємство орендує автомобіль. В договорі оренди немає даних про його вартість. Для здійснення поточного ремонту з метою підтримання автомобіля в робочому стані були замінені запчастини, вартість встановлених запчастин -10000 грн. Як обліковувати такі запчастини?

ЗапитанняПідприємство орендує автомобіль. В договорі оренди немає даних про його вартість. Для здійснення поточного ремонту з метою підтримання автомобіля в робочому стані були замінені запчастини, вартість встановлених запчастин -10000 грн. Як обліковувати такі запчастини: 1) створити окремий об’єкт ОЗ, вартість якого підлягатиме амортизації; 2) оприбуткувати запчастини на субрахунок 207 та відразу списати їх до складу операційних витрат звітного періоду?

Відповідь:

Чинне законодавство не містить заборони щодо ремонту орендованого автомобіля. Навпаки, порядок проведення ремонту орендованого майна прописаний у ст. 776 ЦКУ.  Тож все залежить від умов договору оренди. Орендодавець може прийняти рішення компенсувати орендарю суму витрат на ремонт автомобіля або не компенсувати – знову ж таки, за домовленістю сторін.

Відповідно до п. 8 П(С)БО 14 “Оренда” та п. 21 Методрекомендацій № 561:

– витрати на поточний і капітальний ремонт, які не призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, відносяться до складу витрат (аналогічно кореспонденції, наведеній для бухгалтерського обліку витрат на поточний ремонт власного автомобіля). Вибір витратного рахунку в бухобліку буде залежати від того, в якому напрямку використовується автомобіль – Дт 23, 91- 94, 97 Кт 207, 209, 63, 65, 66 тощо;

– витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (на субрахунку 153). Для цього створюється об’єкт, який обліковується на субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи”. Тобто, витрати на проведення поліпшення відображаються: Дт 153 Кт 207, 209, 63, 65, 66 тощо. Далі цей об’єкт вводиться в експлуатацію (Дт 117 Кт 153) і амортизується за прямолінійним або виробничим методом (п. 27 П(С)БО 7 «Основні засоби»). При цьому здійснюється кореспонденція Дт 23, 91-94, 97 Кт 132.

Сума понесених витрат та вартість запчастин, які були використані, не є головним критерієм для віднесення цих витрат саме до поліпшення об’єкту. Головне – чи виконується при цьому умова збільшення майбутніх економічних вигід від цього об’єкта, чи такі витрати були понесені у зв’язку із підтриманням об’єкта у робочому стані або відновленням його до стану, у якому він був взятий в оренду.