Ремонт і поліпшення орендованого автомобіля: бухгалтерський і податковий облік

Листопад 1, 2015 0 By admin

Підприємство здійснює ремонт орендованого автомобіля. Як ураховувати вартість ремонту в бухгалтерському й податковому обліку? Який буде облік під час проведення переобладнання (поліпшення) орендованого авто? Компенсація від орендодавця за проведені роботи не передбачена.

Бухгалтерський облік ремонту орендованого автомобіля

Для бухгалтерського обліку важливо, які види робіт проводяться: ремонти чи поліпшення зі зростанням майбутніх економічних вигід.

У бухгалтерському обліку сума ремонту орендованих основних засобів ураховується у витратах підприємства (П(С)БО 16 «Витрати»). А от вартість поліпшень, які призводять до зростання майбутніх економвигід (переобладнання, модернізація, реконструкція тощо), підлягають амортизації в складі інших необоротних активів (п. 6 П(С)БО 14 «Оренда»). Обліковують поліпшення орендованих об’єктів на субрахунку 117 «Інші необоротні активи».

Таким чином, для бухгалтерського обліку слід чітко розмежовувати: проводилися ремонти чи поліпшення орендованого автомобіля. Рішення про характер робіт приймає керівництво підприємства (п.п. 29–32 Методичних рекомендацій про бухгалтерський облік основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561). Водночас до уваги треба взяти й Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.1998 р. № 102, яке регламентує перелік робіт, що належать до ремонту й техобслуговування автомобіля.

Отже, якщо йдеться про ремонт орендованого автомобіля, витрати враховують у витратах періоду. У залежності від того, де використовується орендований автомобіль, ремонтні витрати попов-нять:

• рахунок 23, 91 — якщо автомобіль пов’язаний із наданням послуг, виробництвом продукції та, відповідно, з формуванням їх собівартості;

• рахунок 92 — якщо автомобіль використовується для адмінцілей;

• рахунок 93 — якщо автомобіль використовується для збутових потреб;

• рахунок 94 — якщо автомобіль використовується для інших операційних цілей.

У разі якщо здійснювалися поліпшення орендованого об’єкта, їх вартість потрапить на субрахунок 117 й амортизуватиметься.

Податок на прибуток

Із 2015 року в податковому обліку вже немає таких понять, як податкові витрати й доходи. Податок визначають за абсолютно новими правилами.

Податок на прибуток обчислюється виходячи із бухгалтерського фінрезультату (за П(С)БО або МСФЗ), відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ. Різниці, які коригуватимуть фінрезультат, — це амортизаційні різниці, різниці, що виникають під час формування резервів (забезпечень), різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ). Такі різниці коригуватимуть бухгалтерський фінрезультат як у бік зменшення, так і в бік збільшення бази.

Без коригувань (окрім збитку минулих періодів) можна визначати прибуток до оподаткування, якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку, за останній річний звітний період не перевищує 20 млн грн. Водночас прийняти таке рішення платник може лише раз протягом безперервної сукупності років, у яких дохід не перевищує 20 млн грн. Про прийняте рішення необхідно прописати в декларації, яка подається за перший рік у цій безперервній сукупності років. Протягом наступних років така сукупність коригувань фінансового результату також не застосовується (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років). Щойно дохід за податковий рік становитиме понад 20 млн грн, доведеться, починаючи з такого року, під час визначення об’єкта оподаткування застосовувати коригування.

Зауважимо: ПКУ вже не містить спеціальних правил обліку ремонту орендованих основних засобів. І серед різниць, прописаних у ПКУ, немає таких, які були б пов’язані з ремонтом орендованих об’єктів. Єдине, якщо автомобіль не використовується в госпдіяльності, у ПКУ прописано пряму заборону на амортизацію його ремонту й поліпшень. Дослівно: не підлягають амортизації «витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів» (пп. 138.3.2ПКУ).

Отже, як операція ремонту орендованого об’єкта відобразилася в бухгалтерському обліку, уплинула на бухгалтерський фінансовий результат, так вона позначиться й на базі обкладення податком на прибуток.

Щодо поліпшень, які капіталізуються (потрапляють на субрахунок 117) й амортизуються. Звернімо увагу, що в податковому обліку для підприємств, котрі зобов’язані використовувати різниці, передбачена амортизаційна різниця. Проте виникає запитання: до якої групи в податковому обліку належать поліпшенняорендованих об’єктів? У пп. 138.3.3 ПКУ немає групи «інші необоротні активи». Раніше, до 01.01.2015 р., ремонти й поліпшення орендованих об’єктів, які перевищували 10-відсотковий ліміт і підлягали амортизації, створювали окремий об’єкт групи, до якої б належав сам орендований об’єкт, тобто в разі автомобіля — групи 5. Але нині в ПКУ немає таких приписів. Отже, тепер варто вирішити: ураховувати в податковому обліку поліпшення у складі тієї групи, до якої належав би сам орендований об’єкт (хай навіть він власний), або ж у складі інших основних засобів (група 9). Різниця полягатиме в мінімально допустимому строкові амортизації. Так, наприклад, якщо поліпшення орендованого автомобіля враховувати у складі групи 5 — мінімально допустимий строк — 5 років, а якщо в групі 9 — 12 років (пп. 138.3.3 ПКУ). Сподіваємося, податківці оприлюднять свої роз’яснення щодо цього. А поки ліпше звернутися до них за індивідуальною податковою консультацією (ст.ст. 52, 53 ПКУ).

ПДВ

У разі якщо ремонтні роботи чи поліпшення на орендованому автомобілі пов’язані з оподатковуваними операціями в межах госпдіяльності, вхідний ПДВ за ними має право потрапити до податкового кредиту. Звісно, якщо наявна належно оформлена податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН.

І наостанок — приклад.

Приклад

Підприємство здійснило ремонт (замінило розбите скло) орендованого автомобіля, який використовується в адміністративних цілях, на суму 2400 грн (у т.ч. ПДВ — 400 грн). Далі встановило на автомобілі газобалонне обладнання (із дозволу орендодавця, без компенсації їм вартості робіт), витративши 12000 грн (у т.ч. ПДВ — 2000 грн).

Таблиця

Облік ремонту й поліпшень орендованого автомобіля

№  п/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Дт
Кт
Ремонт орендованого автомобіля
1
Проведено ремонтні роботи (заміна скла)
92
631 (685)
2000,00
2
Відображено податковий кредит із ПДВ
641
631 (685)
400,00
3
Оплачено ремонтні роботи
631 (685)
311
2400,00
Поліпшення орендованого автомобіля
4
Установлено газобалонне обладнання
153
631 (685)
10000,00
5
Відображено податковий кредит із ПДВ
641
631 (685)
2000,00
6
Оплачено роботи з установлення газобалонного обладнання
631 (685)
311
12000,00
7
Капіталізовано витрати на поліпшення орендованого автомобіля
117
153
10000,00
8
Нараховано амортизацію на поліпшення орендованого автомобіля*
92
132
277,78

* Припускаємо, що поліпшення використовуватимуться протягом 3 років (до спливу строку оренди). Метод амортизації, наприклад, прямолінійний (10000 грн : 3 роки : 12 місяців).

У податковому обліку в підприємств, які зобов’язані використовувати різниці, сума амортизації розраховуватиметься, зважаючи на мінімально допустимий строк амортизації з пп. 138.3.3 ПКУ. Оскільки в цьому підпункті не передбачено групи інших необоротних активів, доцільно зважати або на мінімальний строк для групи, до якої належав би автомобіль, — 5 років, або для інших основних засобів — 12 років. Раціональніше, вважаємо, брати до уваги строк, передбачений для групи, до якої належить об’єкт оренди. А от якої думки податківці — поки не відомо.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

провідний бухгалтер-експерт