Питання-відповіді від НБУ щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб

Січень 10, 2017 0 By admin

Із прийняттям НБУ постанови від 25.11.2016 р. № 407, яка обмежила готівкові розрахунки до 50 тис. грн, виникли питання щодо того, яким чином співпрацювати далі, зважаючи на такі зміни.

Щодо цього НБУ опублікував на офіційний веб-сторінці найпоширеніші запитання та відповіді на них.

Як розрахуватися фізичній особі з підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), якщо його сума перевищує 50 000 грн?

Розрахунок між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), вартість якого перевищує 50 000 грн, має здійснюватися в безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів із поточного рахунка на поточний рахунок. Своєю чергою, переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такий розрахунок також можна здійснювати шляхом унесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, фізичної особи — підприємця — отримувача коштів.

Приклад. Фізична особа інвестує кошти в придбання нерухомості на первинному ринку/купує новий автомобіль/купує ювелірний виріб вартістю 70 000 грн у юридичної особи (фізичної особи — підприємця).

Фізична особа може розрахуватися:

1) за допомогою платіжної картки в розмірі 70 000 грн;

2) перерахувати кошти зі свого поточного рахунка на рахунок отримувача в розмірі 70 000 грн;

3) унести до каси банку готівку в сумі 70 000 грн для перерахування та зарахування на рахунок юридичної особи (фізичної особи — підприємця).

Унести готівкою 50 000 грн, а надлишок — 20 000 грн — безготівково постановою від 06.06.2013 р. № 210 не передбачено.

Який розмір комісії встановлюватиметься банками за проведення операції переказу коштів і відкриття рахунків? Чи будуть регулятором установлені гранично допустимі розміри комісій?

Відповідно до ч. 12 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, а ст. 53 згаданого Закону банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.

Водночас НБУ направлено листи асоціаціям банків України з пропозицією спільно з банками України опрацювати можливість оптимізації структури доходів і недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб, у частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.