При відрядній системі оплати праці необхідно забезпечувати виплату зарплати не нижче мінімальної

Січень 24, 2017 0 By admin

Управління Держпраці в Хмельницькій області роз’яснило окремі питання оплати праці працівників за відрядними розцінками.

При відрядній системі оплати праці розмір винагороди визначається пропорційно обсягу виконаної роботи. Своєю чергою, працівник не звільняється від обов’язку виконувати згідно з режимом роботи встановлену норму тривалості робочого часу.

Відрядна розцінка визначається шляхом ділення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на погодинну (денну) норму виробітку. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення погодинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, що виконується, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Застосування відрядної розцінки, виходячи з установленого розряду роботи, норми виробітку (норми часу), із розміру тарифної ставки 1600 грн або в іншому розмірі, меншому за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати — 3200 грн, не звільняє роботодавця від виконання вимог ст. 31 Закону України «Про оплату праці», щодо гарантій забезпечення мінімальної зарплати за виконану працівником місячну (годинну) норму праці не нижче мінімальної зарплати в місячному розмірі, а в разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці пропорційно до виконаної норми праці проведення доплати до рівня мінімальної зарплати пропорційно до виконаної норми праці.

Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором і мінімальний розмір заробітної плати в разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших передбачених чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника (ст. 21 Закону України «Про оплату праці»). У таких випадках доведення наявності вини працівника, що призвела до зменшення розміру заробітної плати, покладається на роботодавця.

При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу).