Продаж корпоративних прав фізособою-нерезидентом фізособі-резиденту

Березень 15, 2017 0 By admin

Фізособа-нерезидент має намір відчужити 10% своєї частки статутного капіталу фізособі-резиденту. Як правильно це відобразити в бухгалтерському і податковому обліку? Що з оподаткуванням?

Відповідно до пп. 162.1.2 ПКУ платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з п. 163.2 ПКУ об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в України.

Відповідно до пп. 164.2.9 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ.

При цьому п. 170.10 ПКУ передбачено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розд. IV ПКУ для нерезидентів). Про це податківці зауважували у ресурсі «ЗІР»*

*Діяло до 01.01.2017 Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого ФО – нерезидентом від продажу інвестиційного активу (акцій) ЮО?

Відповідно до пп. 170.10.3 ПКУ, якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом – юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Оскільки дохід фізособі-нерезиденту виплачує звичайна фізособа, тог така особа не є податковим агентом фізособи-нерезидента.

Розглянемо особливості оподаткування інвестиційного прибутку.

У п. 170.2 ПКУ прописані спеціальні правила оподаткування ПДФО та військовим збором доходу від продажу корпоративних прав

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку (фізособою — продавцем корпоративних прав) самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік (пп. 170.2.1 ПКУ).

Відповідно до пп. 170.2.2 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 ПКУ (крім операцій з деривативами).

Згідно з п. 176.1 ПКУ платники податку зобов’язані отримувати та зберігати протягом строку давності, ПКУ (3 роки), документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Згідно з листа ДФС від 18.01.2017 р. №850/K/99-99-13-02-03-14 документами, що підтверджують фактично понесені витрати на придбання інвестиційного активу (корпоративних прав) фізичною особою – платником податку, крім договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі є розрахункові документи.

На замітку!

Облік інвестиційних операцій ведеться фізособою самостійно в Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 11.12.2013 р. № 794 (далі — Книга доходів і витрат). Книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у такої фізособи та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу та у межах компетенції, ПКУ.

Для інвестиційного доходу призначена гр. 3 цієї Книги, а для понесених у зв’язку з придбанням витрат — гр. 4.

Фізособа — продавець інвестиційного активу самостійно (незалежно від того, покупцем корпоративних прав є фіз- чи юрособа) повинна задекларувати отриманий інвестиційний прибуток (збиток) за звітний рік і сплатити ПДФО та військовий збір у бюджет. Зокрема для цього потрібно:

– визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, заповнивши Розрахунок податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб і військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами в додатку Ф1 до Декларації про майновий стан і доходи ;

– подати Декларацію до 1 травня року, наступного за звітним (пп. 49.18.4 ПКУ);

– сплатити ПДФО та військовий збір (якщо фінансовий результат був позитивним) до 1 серпня року, наступного за звітним (п. 179.7 ПКУ).

Дохід від продажу корпоративних прав у 2017 році обкладають ПДФО за ставкою 18% і військовим збором — за ставкою 1,5%.

Зауважимо!

Не підлягають оподаткуванню  (ПДФО та ВС) та не включаються до загального річного оподатковуваного доходу відповідно до пп. 170.2.8 ПКУ:

  • дохід від продажу всіх інвестиційних активів, якщо сума такого доходу в 2017 році не перевищує 2240 грн (у 2016 році – 1930 грн);
  • дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному пп. 165.1.40, 165.1.52 ПКУ.

Відмітимо, що фізособа-покупець корпоративних прав повинен зберігати всі підтвердні документи, пов’язані з придбанням корпоративних прав для того, щоб у разі їх подальшого продажу він зміг підтвердити понесені витрати на їх придбання.

А що стосується самого підприємства — емітента корпоративних прав, то оскільки змінився склад учасників товариства, слід внести та зареєструвати у держреєстратора зміни до установчих документів товариства у порядку передбаченому ст. 17 Закону № 755-IV. Також слід в аналітичному обліку товариства відобразити зміну учасника.

Автор: Калашян Катерина