Премії можуть виплачуватися до ювілейних дат, визначених у колдоговорі