Працівник, який трудиться неповний робочий день, був у відрядженні: як табелювати й оплачувати

Липень 22, 2014 0 By admin

Як оплачувати дні відрядження, ми розповідали в матеріалі «Оплата днів відрядження: алгоритм розрахунків». Але нормативно-правові акти не передбачають жодних особливостей для оплати днів відрядження в разі застосування умов неповного робочого часу. Тож не дивно, що під час нарахування оплати за дні відрядження для працівників із неповним робочим днем виникають питання, пов’язані саме з механізмом розрахунку оплати. Спробуємо розібратися, як його застосовувати у випадку, коли працівник трудиться на умовах неповного робочого часу

Оплата днів відрядження для працівника з неповним робочим днем

За такого режиму робочого часу працівник може трудитися при п’ятиденному робочому тижні (з тижневою нормою ― 40 годин): щодня по 4 (2, 3, 5, 6, 7) години на день, або, скажімо, 2 дні ― по 6 годин, 3 дні ― по 4 години, чи 3 дні ― по 6 годин, і 2 дні ― по 4 години. При шестиденному робочому тижні графіки будуть іншими. Варіантів може бути безліч.

Тож передусім слід з’ясувати, як ведеться облік робочого часу (у робочих днях чи годинах) і за яким графіком має трудитися у відрядженні працівник: за індивідуально встановленим йому графіком чи за графіком підприємства, куди його відрядили? Адже саме від цього залежатиме порядок оплати відрядження.

Зважаючи на це, режими роботи працівників із неповним робочим днем й оплати (компенсації) відпрацьованого понад установлену норму робочого часу має бути визначено в Положенні про відрядження чи колективному договорі. Тому на практиці залежно від того, що записано в зазначених документах, можуть скластися різні ситуації.

Варіант 1. У відрядженні працівник трудиться за індивідуальним графіком роботи (облік робочого часу в днях), установленим на підприємстві, яке його відрядило.

Ситуація 1

Працівника, який із 1 січня 2014 року працює на умовах неповного робочого часу (4 години щодня при п’ятиденному робочому тижні), направили у відрядження з 10 по 12 червня 2014 року. За повний відпрацьований місяць йому нараховують: половину посадового окладу ― 2000 грн (4000 грн х 0,5); 20% надбавку за вислугу років ― 400 грн (2000 грн х 0,2); щомісячну премію у фіксованому розмірі, яка виплачується в поточному місяці за минулий: у квітні ― 526 грн, у травні ― 480 грн; індексацію (при базовому місяці ― листопад 2013 року) з урахуванням відпрацьованого часу.

Згідно з Положенням про відрядження, він має працювати у відрядженні за індивідуальним графіком роботи, установленим йому на підприємстві. Це найпростіший варіант.

Слід зазначити, що на підприємствах доволі часто облік робочого часу  (у т.ч. за дні відрядження) в табелях ведеться і в робочих днях, і в годинах, як рекомендує Держстат у листі від 12.01.2012 р. № 9/4-10/9.

У цьому випадку в Табелі обліку використання робочого часу дні відрядження, керуючись згаданим вище листом, позначають так: у першому рядку проставляють кількість годин, відпрацьованих щодня, тобто «4», а в другому ― «ВД». Такий підхід до табелювання доречно застосовувати для всіх випадків роботи на умовах неповного робочого дня.

За таких обставин можна скористатися показником середньоденної зарплати, оскільки працівник трудиться рівномірно (по 4 години на день) усі робочі дні тижня й за умови, що облік робочого часу ведеться в днях. До речі, саме цей варіант розрахунку найчастіше трапляється на практиці.

Крок 1. Наведемо в таблиці 1 розрахунок середньої зарплати.

Таблиця 1

Розрахунок середньої зарплати

Найменування показників для розрахунку
Розрахунковий період
Розрахунок
Суми, що включаються до розрахунку середнього
заробітку, грн
квітень 2014 р.
травень 2014 р.
Заробіток, у тому числі:
2933,92
3107,13
×
5072,30
посадовий оклад, грн
2000,00
1473,68
2000,00 + 1473,68
3473,68
20% надбавка за вислугу років, грн
400,00
294,74
400,00 + 294,74
694,74
премія у фіксованому розмірі (нарахована
за минулий місяць), грн
526,00
480,00
(526,00 + 480,00) :
40 р. дн. х
35 р. дн.
880,25
суми індексації, грн
7,92
15,71*
7,92 + 15,71
23,63
оплата перших п’яти днів непраце­здатності
(5 днів), грн
843,00
×
Кількість відпрацьованих робочих днів,
дн.
21
14
21 + 14
35
Норма робочих днів у місяці
21
19
21 + 19
40
Середньоденна зарплата, грн
5072,30 грн :
35 р. дн.
144,92

* Оскільки працівник протягом 5 днів хворів, суму індексації визначають у такий спосіб: (42,63 грн × 0,5) : 19 р.дн. × 14 р.дн. =15,71 грн.

Крок 2. Знаходимо денну зарплату за червень 2014 року. У цьому місяці працівнику нарахували квартальну премію в сумі 450 грн, індексацію за червень ― 42,02 грн (84,04 грн х 0,5). Тоді денний заробіток дорівнюватиме:

(2000 грн + 400 грн + 450 грн + 42,02 грн) : 19 р.дн. = 152,21 грн.

Незважаючи на те, що Мінсоцполітики в листі від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 пропонує денну зарплату визначати із заробітку за відпрацьовані дні в місяці відрядження, на практиці ж частіше денний заробіток визначається з розрахунку повного відпрацьованого місяця. Адже цифри будуть однакові, за винятком випадків, коли здійснювалася тимчасова доплата за декілька днів (наприклад, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника чи за суміщення професій тощо).

Зверніть увагу!

Під час обчислення денного заробітку немає підстав ураховувати квартальну премію, нараховану в місяці відрядження, пропорційно, тому її включають у повній сумі. Оскільки Мінсоцполітики в листі від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13 зазначає, що одноразові виплати не включаються до денної заробітної плати працівника під час порівняння, називаючи при цьому квартальні премії постійними виплатами.

Крок 3. Порівнюємо денну (152,21 грн) і середньоденну (144,92 грн) зарплати. Оскільки денна зарплата більша, цей показник і беремо для оплати відрядження.

Крок 4. За три дні відрядження у червні 2014 року працівнику слід нарахувати 456,63 грн (152,21 грн × 3 дн.). Але на практиці в цьому випадку дні відрядження оплачуються просто як звичайні робочі дні.

Розглянемо ще одну цікаву ситуацію, коли працівник у місяцях розрахункового періоду трудився на умовах повного робочого часу, а в місяці відрядження — по 4 години на день.

Варіант 2. Перед відрядженням працівник трудиться на умовах повного робочого дня, а в місяці відрядження — на півставки.

Припустімо, на основному місці роботи для працівників із неповним робочим днем установлено погодинний облік робочого часу, а зарплата нараховується за відпрацьовані години, що прописано в Правилах внутрішнього розпорядку, колдоговорі.

Оскільки працівника переведено на умови неповного робочого дня тільки в місяці відрядження, то виникає запитання: як порівнювати показники середньої та денної зарплати під час оплати відрядження? Зважаючи на те, що ведеться погодинний облік робочого часу, у цьому випадку застосовують показник середньогодинної зарплати (інакше будуть викривлені показники для порівняння).

Ситуація 2

Працівника переведено на режим неповного робочого дня часу (4 години щодня при п’ятиденному робочому тижні) з 2 червня 2014 року й у цьому ж місяці направлено у відрядження з 10 по 13 червня 2014 року.

Згідно з Положенням про відрядження, він має працювати у відрядженні за графіком роботи підприємства, куди його відрядили (протягом 8 годин щодня), а на основному місці роботи у червні 2014 року тривалість робочого часу ― 75,5 год.

Скажімо, у квітні-травні 2014 року працівник відпрацював установлену норму робочого часу, і йому нарахували оклад ― 3000 грн, а в травні нарахували ще й індексацію (при базовому січні 2014 року), тобто 34,10 грн (1218 грн × 2,8%). У червні 2014 року сума індексації за повний місяць дорівнюватиме 75,52 (1218 грн × 6,2%), а беручи до уваги те, що працівник трудиться на 0,5 ставки, ― 37,76 грн.

Крок 1. Середню зарплату розрахують так:

визначають сумарний заробіток за квітень-травень 2014 року:

  • 3000 грн + 3000 грн + 34,10 грн = 6034,10 грн;

знаходять кількість відпрацьованих годин протягом розрахункового періоду виходячи з повної тривалості робочого часу:

  • 167 год. + 151 год. = 318 год.;

обчислюють середньогодинну зарплату:

  • 6034,10 грн : 318 год. = 18,98 грн.

Крок 2. Далі знаходимо зарплату, яку мав би отримати працівник у червні 2014 року, працюючи на півставки:

(3000 грн : 151 год.) × 75,5 год. + 37,76 = 1537,76 грн.

Тоді годинний заробіток у червні 2014 року дорівнюватиме:

1537,76 грн : 75,5 год. = 20,37 грн.

Крок 3. Порівнюємо годинну (20,37 грн) і середньогодинну (18,98 грн) зарплату. Оскільки годинна зарплата більша, цей показник і беремо для оплати відрядження.

Крок 4. За чотири дні відрядження (тобто за 32 години), відпрацьовані у відрядженні, працівникові мають нарахувати: 20,37 грн × 32 год. = 651,84 грн, а фактично оплатити дні відрядження як робочі дні (години).

Якщо решту 15 робочих днів червня працівник трудитиметься по 4 години, то він перевищить установлену для нього тривалість робочого часу на 16 годин і фактично відпрацює 91,5 год. Але перепрацьовані години в цьому випадку не вважаються понаднормовими й оплачуються в одинарному розмірі (п. 16 Постанови № 13 ).

Варіант 3. У працівника з неповним робочим днем різна тривалість робочого дня протягом тижня, у відрядженні він трудився за графіком роботи підприємства, куди його відрядили.

У випадку якщо працівник трудиться на умовах неповного робочого дня з нерівномірною його тривалістю зазвичай запроваджуються погодинний облік робочого часу й погодинна оплата.

Ситуація 3

Графік роботи підприємства при п’яти­денному робочому тижні (40 годин на тиждень, щодня по 8 годин). Працівник трудиться на 0,75 ставки, щотижня він відпрацьовує 30 годин (щодня по 6 годин, кількість годин у червні — 113,25 год.). У квітні тривалість робочого часу становить 125,25 год., у травні ― 113,25 год. Підприємство, куди його відрядили у відрядження з 10 по 13 червня, працює за п’ятиденним робочим тижнем (по 8 годин щодня).

Припустімо, що у квітні-травні 2014 року працівник відпрацював установлену тривалість робочого часу, і йому нарахували частину окладу — 3150 грн (4200 грн х 0,75), а у квітні 2014 року ще й квартальну премію — 250 грн. Базовим місяцем для проведення індексації був січень 2014 року, тому за повний відпрацьований місяць у травні сума індексації має дорівнювати 25,58 грн (34,10 грн х 0,75), а у червні ― 56,64 грн (75,52 грн х 0,75).

Крок 1. Розраховуємо середню зарплату:

визначаємо сумарний заробіток за квітень-травень 2014 року:

  • 3150 грн + 3150 грн + (250 грн : 3 × 2) + 25,58 грн = 6492,25 грн;

знаходимо кількість відпрацьованих годин протягом розрахункового періоду:

  • 125,25 год. + 113,25 = 238,5 год.;

обчислюємо середньогодинну зарплату:

  • 6492,25 грн : 238,5 год. = 27,22 грн.

Крок 2. Знаходимо зарплату, яку мав би отримати працівник у червні 2014 року за повний місяць, працюючи на 0,75 ставки:

3150 грн + 56,64 грн = 3206,64 грн.

Тоді заробіток за годину у червні 2014 року дорівнюватиме:

3206,64 грн : 113,25 год. = 28,31 грн.

Крок 3. Порівнюємо годинну (28,31 грн) і середньогодинну (27,22 грн) зарплати. Оскільки годинна зарплата більша, цей показник і беремо для оплати відрядження.

Крок 4. За чотири дні відрядження у червні 2014 року працівнику оплачують 32 робочі години (4 дні по 8 годин): 28,31 грн × 32 год. = 905,92 грн, а фактично просто оплачують робочі дні (години).

Отже, для працівників, які трудяться на умовах неповного робочого дня, доцільно встановлювати погодинний облік робочого часу. Це надасть можливість спростити облік робочого часу у відрядженні й не викривляти показників під час розрахунку оплати відрядження та в інших випадках збереження зарплати.

Світлана ЛІСТРОВА