Працівник-сумісник: чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску?

Лютий 9, 2017 0 By admin

Жінка перебувала на обліку в центрі зайнятості. В липні 2016 р. вона народила і перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 3-х річного віку. Чи може фізособа-підприємець прийняти на роботу цю особу за сумісництвом та чи не вимагатимуть від підприємця сплати ЄСВ від мінімальної зарплати?

Згідно зі ст. 179 КЗпП, за бажанням жінки, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. Ця норма доповнюється статтею 56 КЗпП,  якою визначено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Цей період враховується на загальних підставах для щорічної відпустки, лікарняних, тощо.

Отже, підприємець може працевлаштувати працівницю, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3-х років за неосновним місцем роботи на умовах неповного робочого часу.

Щодо нарахування ЄСВ. Згідно з ч. 5 ст. 8 Закону №2464, у разi якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розмiру мiнiмальної зарплати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд, сума ЄСВ розраховується як добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд (прибуток), та ставки ЄСВ у розмірі 22%. Але, за роз’ясненнями податківців, це правило застосовується для працівників за основним місцем роботи і не стосується сумісників.

При нарахуваннi заробiтної плати (доходiв) фiзичним особам з джерел не за основним мiсцем роботи ставка ЄСВ у розмірі 22% застосовується до розміру фактично нарахованої зарплати (в межах максимальної величини доходу, на який нараховується ЄСВ). Отже, якщо працівницю буде працевлаштовано за сумісництвом, донараховувати  ЄСВ до мінімального внеску буде не потрібно. При цьому у разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці, мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці (ст. 3-1 Закону про оплату праці).

Детальніше про це читайте тут.