Практичні приклади заповнення нової форми № 1ДФ за І квартал 2015 року

Травень 16, 2015 0 By admin

Як відомо, 01.04.2015 р. набрала чинності нова форма № 1ДФ, затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4. У цій статті розглянемо на практичних прикладах поширені ситуації, пов’язані із заповненням нової форми № 1ДФ і відображенням у ній військового збору

Основною новацією чинної з 1 квітня 2015 року форми № 1ДФ є поява у ній розділу ІІ для відображення в ньому сум процентів, виграшів (призів) у лотерею, що підлягають оподаткуванню, та військового збору. У звітності за ІІІ, IV квартали 2014 року можливості для відображення у формі № 1ДФ таких виплат і військового збору не було.

Важливо!

ДФС у підкатегорії 103.25 «ЗІР» наголошує: податковим агентам не потрібно подавати уточнюючий розрахунок за формою № 1ДФ за періоди 2014 року з метою відображення військового збору.

Приклад 1

За І квартал 2015 року підприємство «А» нарахувало та виплатило своїм працівникам зарплату в розмірі:

• працівнику 1 (податковий номер 6178543277) — 8000 грн. ПДФО становить 1156,80 грн. Військовий збір — 120 грн;

• працівнику 2 (податковий номер 8765213696) — 12000 грн. ПДФО становить 1735,20 грн. Військовий збір — 180 грн.

Прав на ПСП працівники не мають. Інших доходів на користь фізичних осіб підприємство «А» у звітному кварталі не виплачувало. Загальна сума військового збору — 300 грн (120 грн + 180 грн).

Фрагмент заповненої форми № 1ДФ зображено на рис. 1.31193_1

Рис. 1. Фрагмент заповненої форми № 1ДФ згідно з прикладом 1

Приклад 2

За І квартал 2015 року підприємство «Б» нарахувало та виплатило:

• зарплату працівнику (податковий номер 6178543277) — 8000 грн. ПДФО становить 1156,80 грн. Військовий збір — 120 грн;

• орендну плату фізособі-непідприємцю за надання житлового приміщення в оренду (податковий номер 8743211776) — 3000 грн. ПДФО становить 450 грн. Військовий збір — 45 грн;

• дохід ФОП на загальній системі оподаткування за надані послуги (податковий номер 6143122441) — 1000 грн.

Оскільки орендна плата виплачується звичайній фізособі (непідприємцю), підприємство «Б» повинно виконати всі функції податкового агента, а саме: утримати ПДФО, військовий збір і відобразити такі виплати у формі № 1ДФ.

Стосовно виплати ФОПу за надані послуги, відповідно до п. 177.8 ПКУ під час нарахування (виплати) доходу підприємцю від провадження ним підприємницької діяльності суб’єкт господарювання, котрий нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує ПДФО та військовий збір, якщо фізособою-підприємцем надано копію документа, що підтверджує його державну реєстрацію підприємцем. Однак у формі № 1ДФ таку виплату слід відобразити з ознакою доходу «157».

До відома!

Фізособа-підприємець для підтвердження свого підприємницького статусу повинна надати юридичним особам та фізичним особам — підприємцям, із якими має господарські відносини, копію документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців, у якій зазначаються основні види діяльності). Навіть якщо сума оподатковуваного доходу, виплачена фізособі-підприємцю, отримана від виду діяльності, який не зазначено в документі, що підтверджує її державну реєстрацію, така виплата все одно відображається уформі № 1ДФ із ознакою доходу «157».

(підкатегорії 103.25, 104.13 «ЗІР»)

Загальна сума військового збору згідно з умовами прикладу 2 становить 165 грн (120 грн + 45 грн). Водночас постає запитання: чи відображати у складі сум граф 3а і 3 розділу ІІ форми № 1ДФ виплати, із яких податковий агент не утримує ПДФО? Зокрема це стосується виплати підприємцю.

Відповіді на це запитання Порядок заповнення форми № 1ДФ не дає. Немає з цього приводу й офіційної позиції ДФС, однак за неофіційною інформацією від податківців у розділі ІІформи № 1ДФ відображають відомості про дохід, з якого утримується військовий збір. Тобто виплата підприємцю до складу сум граф 3а та 3 розділу ІІ форми № 1ДФ не потрапляє.

Фрагмент заповненої форми № 1ДФ зображено на рис. 2.31193_2

Рис. 2. Фрагмент заповненої форми № 1ДФ згідно з прикладом 2

Приклад 3

Як вихідні дані використаймо умови прикладу 1. Однак вважатимемо, що бухгалтер припустився помилки під час відображення у формі № 1ДФ виплат працівнику 1, а саме: забув урахувати премію в розмірі 2000 грн. Тобто працівнику 1 за І квартал 2015 року нараховано дохід у розмірі 10000 грн (а не 8000 грн, як це було вказано в поданій формі № 1ДФ). Відповідно, сума ПДФО становить 1446 грн (замість 1156 грн), а загальна сума військового збору — 330 грн (замість 300 грн). Помилку виявлено 20 травня 2015 року, тобто після настання кінцевої дати подання форми № 1ДФ.

У такому разі слід подавати уточнюючий розрахунок. Помилку допущено під час розрахунку доходу, тому уточнювати слід показники як розділу І, так і розділу ІІ форми № 1ДФ. Алгоритм уточнення в кожному розділі різний. Для проведення коригування в розділі І форми № 1ДФ:

• рядок із неправильними даними попередньо поданого звіту слід повністю продублювати в уточнюючій формі № 1ДФ із ознакою виключення (ознака «1») у графі 9;

• для введення нового рядка потрібно повністю правильно заповнити всі його графи і в графі 9 указати ознаку «0» — на введення рядка.

Для виправлення помилки в розділі ІІ форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка попередньо поданого звіту, а в рядку «Військовий збір» уточнюючої форми № 1ДФ відобразити правильну інформацію.

Фрагмент заповненої форми № 1ДФ зображено на рис. 3.31193_3

Рис. 3. Фрагмент заповненої форми № 1ДФ згідно з прикладом 3

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за формою № 1ДФ і заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка із попередньо поданої інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок за графами 3а, 3, 4а та 4 не заповнюється (підкатегорія 103.25 «ЗІР»).

Приклад 4

Як вихідні дані використаймо умови прикладу 2. Однак припустімо, що бухгалтер випадково відобразив у розділі ІІ форми № 1ДФ нарахування доходу ФОП та утримання з такого доходу військового збору. Тобто замість суми 11000 грн у графах 3а та 3 розділу ІІ форми № 1ДФ відобразив суму 12000 грн, замість суми 165 грн у графах 4а та 4 розділу ІІ форми № 1ДФ (див. рис. 2) — суму 180 грн (показавши утримання з підприємця військового збору в сумі 15 грн). Податковий агент припустився  помилки лише під час заповнення форми № 1ДФ. Насправді жодних утримань із доходу, виплаченого підприємцю, він не здійснював. Помилку виявлено 20 травня 2015 року, тобто після настання кінцевої дати подання форми № 1ДФ.

У такому випадку також варто подати уточнюючу форму № 1ДФ. Проте у здійсненні виправлення в розділі І форми № 1ДФ немає необхідності, усі дані в цьому розділі звітної форми  відображено правильно. Коригування слід провести лише в розділі ІІ розрахунку (див.рис. 4).31193_4

Рис. 4. Фрагмент заповненої форми № 1ДФ згідно з прикладом 4

Насамкінець нагадаємо: у разі подання уточнюючих податкових розрахунків за формою № 1ДФ (одного чи декількох одночасно) із метою виправлення помилок, які ПРИЗВЕЛИ до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ПКУ, накладається штраф у розмірі 510 грн (повторно протягом року — 1020 грн). Якщо ж під час подання уточнюючої форми № 1ДФдодаються рядки про виплачені доходи, які не включаються у розрахунок загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що НЕ призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, за якими відсутній обов’язок у фізичної особи щодо подання річної декларації та не відбувається зміна платника, тобто номер облікової картки платника — отримувача доходу вказано правильно, штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються.

Кінцева дата подання форми № 1ДФ за І квартал 2015 року12.05.2015 р. Тож зичимо вам відзвітуватися вчасно та без помилок!