Помилково оформлена та зареєстровано в ЄРПН податкова накладна: чи можна вилучити її?

Березень 2, 2015 2 By admin

Ми зареєстрували в Єдиному реєстрі по­даткових накладних помилкову податкову накладну на покупця — неплатника ПДВ. Насправді такого постачання просто не було.

Чи можна скасувати реєстрацію такої наклад­ної?

ВІДПОВІДЬ: Скасувати або вилучити з Єдиного реєстру податкових накладних (далі — ЄРПН) помилкову податкову накладну (далі — ПН) не вдасться.

Річ у тім, що Порядок ведення Єдиного реєс­тру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1246 (далі — Порядок №1246), подібних дій не передбачає. До того ж про це в нормативних актах взагалі не зазначено. Та й ДФСУ у своєму листі від 1702.15 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17, що пояснює основні ню­анси ПДВшного адміністрування, обійшли цей мо­мент увагою. У листі вони лише підтвердили заборону на коригування в ПН дати та номера. Однак ми вважаємо, що можливі два варіанти вирішення.

Перший — скористатися колишніми рекомендаціями контролерів, наданими відповідно до раніше чинних правил.

Постачальники імпортних, підакцизних або то­ варів вартістю понад 60 тис. грн, які вже давно реєструють ПН у ЄРПН, зіштовхнулися з подіб­ною ситуацією.Тоді контролери в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань відображення в податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового креди­ ту, затвердженій наказом ДПСУ від 16.02.12 р. № 127, відповідаючи на запитання стосовно ви­ лучення ПН із ЄРПН пояснили: потрібно просто зареєструвати правильну податкову накладну. А щодо наслідків наявності в ЄРПН помилкової (невилученої) ПН, то контролери зауважили: за виявлення ними розбіжностей між даними ЄРПН і даними реєстру виданих і отриманих податкових накладних (заповнюваного НА ТОЙ час) дове­деться надіслати пояснення у відповідь на запит податківців, і тоді санкцій не буде.

А що робити тепер, адже нині Реєстру ви­ даних та отриманих податкових накладних не заповнюють? Вважаємо, оскільки в цьому плані жодних змін не відбулося, усе-таки мож­на скористатися рекомендаціями контролерів. Наразі з реєстру не оформляють. Та коли в контролерів виникнуть питання у зв’язку з не­ відповідністю показників додатка Д5 до декла­рації з ПДВ і ЄРПН, належить на їх запит на­дати пояснення.

Тож можна оформити правильну ПН, ф ік­ суючи її дані в декларації з ПДВ, а на непра­вильну простісінько не звертати уваги. Адже за реєстрацію неправильної ПН немає жодних санкцій. Але надалі потрібно бути уважніши­ ми. Бо з 01.07.15 р., коли запрацює формула, неправильна податкова накладна зменшувати­ме суму, дозволену для реєстрації ПН. І лише за підсумками звітного місяця (фактично на­ прикінці наступного місяця) усе стане на місце. Контролери відкоригують розрахункову суму з п. 200¹.З Податкового кодексу України на під­ставі даних звітної декларації.

Другий варіант. Треба оформити розрахунок коригування до непра­вильної податкової накладної, зводячи зобов’язання до нуля.

Як це правильно зробити? Зрозуміло, “шапку” розрахунку коригуван­ ня оформляємо як завжди на підставі “шап­ки” ПН. Як причину коригування, вважаємо, мож­на записати “виправлення помилки”. Адже останній абзац, яким поповнився п. 192.1 Податкового кодексу України, встановив: “Розрахунок коригування до податкової на­кладної складається також у випадку ви­правлення помилок, допущених прискла ­данні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вар­тості товарів/послуг”. І з нього випливає, що можна виправляти будь-які помилки, а не лише ті, котрі не призвели до коригування числових даних. Щоправда, як ми вже сказа­ли, п. 21 оновленого Порядку заповнення по­ даткової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.14 р. № 957, обмежив норму з п. 192.1, наклавши табу на виправлення ПН із хибним номером та/або датою. Вважаємо, у таком у разі залишається лише перший варіант. Хоча чи погодяться із цим контро­лери, невідомо. Але нашої ситуації це не стосується. Отже, за­ повнюємо розрахунок коригування далі. До граф 3—5.2 переносимо дані неправильної ПН, до гра­фи 6 вносимо кількість постачань зі знаком ” – а в графі пишемо ціну.Таким чином, у нас сформуєть­ ся від’ємний показник за графою 10 (при 20%-вій ставці ПДВ) і фактично податкові зобов’язання за неправильною ПН буде зведено до нуля Але тут є важливий нюанс. У п. 5 Порядку № 1246 сказано: якщо коригування призводить до зменшення податкових зобов’язань , то розрахунок коригування оформлює по­ стачальник із накладенням свого електронного підпису, а потім направляє його покупцю, який накладає свій електронний підпис і реєструє його в ЄРПН. Тож, у цьому разі треба узгодити свої дії з по­ купцем.

Підсумуємо

Коли оформлено й зареєстровано в ЄРПН ПН на неіснуюче постачання, на наше пере­конання, можна:

— не вдаватися до жодних дій, оскільки її з ЄРПН не вилучити. У декларації дані такої ПН не показують. А на запит контролерів надають належні пояснення;

— зменшити податкові зобов’язання за та­кою ПН, зводячи їх до нуля. Для цього офор­млюють розрахунок коригування до такої ПН, який реєструє покупець. ­